28.1.2020

Endomines ingår avsiktsavtal med Transatlantic Mining om förvärv av US Grant gruvan med befintligt anrikningsverk samt Kearsarge guld projektet, möjliggör väg för årlig produktion på 100 000 uns guld

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, Pressmeddelande  28 Januari 2020 kl. 08:30 CET

Endomines AB (”bolaget” eller ”Endomines”) meddelar att man ingått ett avsiktsavtal med Transatlantic Mining Corp. (”Transatlantic”) (TCO:TSX.V), för att köpa US Grant gruvan med befintligt anrikningsverk i samband med leasing avtalet av Kearsarge Guld projekt (tillsammans “tillgångarna”) i Virginia City gruvdistrikt beläget i Montana, USA.

US Grant Gruvan består utav 5 patenterade och 28 opatenterade gruvkoncessioner täckandes en yta på 2,2km2 och ett befintligt anrikningsverk med 150 ton per dag produktionskapacitet. Vid gruvan har det historiskt brytits hög-haltigt guld och silver i perioder mellan åren 1867 och 1984. Produktionsuppgifterna är dåligt dokumenterade men halter mellan 6,9 – 8,6 g/t (0,2 – 0,25 oz/t) guld och 171,4 – 342,8 g/t (5 – 10 oz/t) silver har rapporterats. Många gruvådror har kartlagts inom projektområdet. US Grant och El Fleeda gruvådror har haft historisk produktion och är de mest framträdande gruvådrorna.

US Grant gruvan är ett höghaltigt, underjordiskt guld och silverprojekt med historiska resurser uppgående till totalt 165 700 uns guld och 4,47 miljoner uns silver innehållandes 346 000 ton (381 400 short tons) mineraliserat material. Endomines behandlar inte de historiska beräkningarna som mineralresurser eller mineralreserver definierade enligt NI 43-101.

Kearsarge projektet består utav 35 patenterade ”lode” gruvkoncessioner täckandes en yta om 2,8 km2.  Under 1990 talet utfördes omfattande prospektering vid projektet uppgående till 135 borrhål längs med en 350m lång sträcka av den totalt 3km långa guldmineraliseringen. Kearsarge projeket är beläget 8km ifrån US Grant vilket möjliggör koncentratproduktion från det existerande anrikningsverket med en kapacitet på 150 ton per dag.

Kearsarge projektet är ett höghaltigt underjordiskt guldprojekt med historiska resurser på totalt 380 700 uns guld innehållandes 4,1 miljoner ton (4,5 miljoner korta ton) mineraliserat material. Endomines behandlar inte de historiska beräkningarna varken som mineral resurser eller mineral reserver definierade enligt NI 43-101.

Dessa tillgångar tillför bolaget totalt 546 400 uns av historiska tillgångar och 4,47 miljoner uns silver med betydande tilläggspotential för ytterligare mineralresurser genom vidare prospektering av området.

Endomines har betalat en handpenning på  $550 000 USD åt Transatlantic för tillgångarna. Den föreslagna köpeskillingen för tillgångarna är $0,10 kanadensiska dollar för varje aktie i Transatlantic och köpeskillingen kommer att betalas i nya aktier emitterade av Endomines upp till högst 95% av köpeskillingen. Utöver detta har man kommit överens om att betala ackumulerade utestående skulder åt Transatlantics ägare i 2 omgångar.

Zachary J. Black, Endomines Chief Technical Officer samt kvalificerad person enligt Canadian National Instrument 43-101 har godkänt all vetenskapliga och tekniska data presenterade i detta pressmeddelande.

 “Tillägget av tillgångarna från Transatlantic representar att stort steg mot vårt första mål att nå en produktion på 40 000 uns guld per år samt möjliggör en väg till att uppnå en produktion på 100 000 uns guld per år.” säger Greg Smith, Verkställande direktör för Endomines

Kontaktperson
Greg Smith, CEO, +44 7717 880923, greg.smith@endomines.com
 
Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2020 kl. 08:30 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).