22.6.2022

Endomines har ingått ett finansieringsarrangemang med finska investerare för att påbörja strategiska åtgärder vid den Karelska guldlinjen och för att fördjupa Pampalo-gruvan

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB (publ), pressmeddelande, 22.6.2022 klockan 18:00 CET

 

Endomines Finland Oyj, ett dotterbolag till Endomines AB (”Endomines Finland”), har ingått ett finansieringsarrangemang med en grupp finska investerare, som inkluderar ny lånefinansiering på totalt 3,3–3,6 miljoner euro. Dessutom har Endomines preliminärt gått med på att konvertera räntan som ska betalas år 2022 på lånen utgivna år 2021 och räntan på brygglånet på 1,6 miljoner euro samt andra ränte- och finansiella kostnader till ett nytt lån. Det totala beloppet som konverteras till ett nytt lån är högst 3,8 miljoner euro.

Finansieringsarrangemanget har en löptid på 24 månader och en årlig ränta på 10 %, samt en arrangemangavgift på 5 % för ny finansiering. Endomines Finland har enligt finansieringsavtalet åtagit sig att långivarna som huvudregel har rätt att konvertera lånet till Endomines-aktier helt eller delvis 12 månader efter utnyttjandet till en teckningskurs om 0,20 euro per aktie. I enlighet med finansieringsavtalet kommer lånen att säkras med en sekundär säkerhet för de tillgångar som kommer att vara den primära säkerheten för 2021 års finansieringsarrangemang.

Kari Vyhtinen, VD av Endomines, kommenterar: ”Vi är mycket nöjda med det finansieringsavtal vi har gjort. Med denna finansiering kommer vi att implementera vår strategi och starta åtgärder vid den Karelska guldlinjen. Dessutom kommer vi att fördjupa Pampalo-gruvan 60 m under nuvarande driftsnivå.”

 

Kontaktperson

Mikko Sopanen, CFO, mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439

 

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 18:00 CET den 22 juni 2022.

 

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).