9.2.2021

Endomines rapporterar tidigare opublicerade borrningsresultat från Pampalomalmernas förlängningar från 2017, markerat av 7,9 meter med 31,3 g/t Au, inkluderat 1,4 meter med 128,0 g/t Au

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, pressmeddelande 9.2.2021 kl. 09:00 CET  

Endomines kan med tillfredställelse rapportera tidigare opublicerade resultat som erhållits från det underjordiska borrningsprogrammet vilket utfördes under 2017 vid Pampalogruvan i Finland. Resultaten har inte ännu publicerats på grund av det tidigare beslutet att försätta gruvan under skötsel och underhåll år 2018.

Borrningsprogrammet från år 2017 bestod av fyrtio (40) diamantborrhål om totalt 4 736 m. Borrhålen gjordes för att testa de djupa förlängningarna av malmlinserna vid Pamaplogruvan. Alla rapporterade resultat är från ett område under den nuvarande gruvans nivå (d.v.s. 755 meters nivån).

Markerade borrningsresultat inkluderar:

  • T-1596 kärnsektion på 7,9 meter med 31,3 g/t guld, inkluderande 1,4 meter med 128,0 g/t guld
  • T-1602 kärnsektion på 1,8 meter med 99,3 g/t guld, inkluderande 1,0 meter med 175,8 g/t guld
  • T-1569 kärnsektion på 4,1 meter med 28,9 g/t guld, inkluderande 1,0 meter med 111,8 g/t guld
  • T-1534 kärnsektion på 9,7 meter med 12,1 g/t guld, inkluderande 2,0 meter med 38,2 g/t guld
  • T-1595 kärnsektion på 17,1 meter med 4,9 g/t guld, inkluderande 1,3 meter med 20,6 g/t guld

Resultaten bekräftar att malmådrorna fortsätter till djupare nivåer i Pampalogruvan. Alla rapporterade resultat inkluderar den existerande malmberäkningen som används för brytplaneringen av den djupa malmförlängningen. Endomines planerar även att fortsätta med den underjordiska borrningen i detta område för att finna ytterligare förlängningar av malmådrorna under nivån 855 meter efter att utvecklingen av snedbanan och övrig gruvutveckling möjliggör detta.

De mest intressanta kärnsektionerna är presenterade i nedanstående bild och fullständiga borrningsresultat presenteras i tabell 1.


 

Tabell 1 – Resultat från kärnborrning 2017, Pampalo underjordsgruva

Hål ID N E Avväg-ning Riktning (°) Lutning (°) Längd
(m)
Från
(m)
Till
(m)
Längd längs borrhål (m) Verklig bredd (m) Au
(g/t)
T-1498 5981,1 10085,6 -724,9 34,6 -39,6 168,0 109,6 110,6 1,0 0,8 1,5
112,6 114,3 1,7 1,4 6,2
148,1 153,0 4,9 3,9 6,2
Inkluderade 151,0 152,0 1,0 0,8 21,9
157,7 160,7 3,0 2,4 2,5
T-1499 5980,5 10085,2 -724,9 38,6 -56,2 132,0 43,0 46,0 3,0 1,6 4,4
119,4 126,0 6,6 3,5 1,8
T-1532 5984,2 10085,3 -724,5 17,0 -35,8 206,9 201,9 202,9 1,0 0,5 2,8
T-1533 5984,0 10085,4 -724,6 27,5 -48,9 147,1 126,3 127,0 0,8 0,5 1,2
143,8 145,0 1,2 0,9 1,3
T-1534 5984,3 10085,5 -724,5 26,4 -38,5 183,1 142,9 143,9 0,9 0,7 1,4
156,6 160,5 3,9 2,7 2,9
167,9 177,6 9,7 6,7 12,1
Inkluderade 171,5 173,5 2,0 1,4 38,2
181,8 183,1 1,3 0,9 1,8
T-1556 5981,8 10085,9 -724,8 35,9 -26,3 164,0 93,6 94,7 1,1 0,8 1,1
107,5 108,5 1,0 0,8 4,5
133,6 134,7 1,1 0,8 1,6
142,4 149,5 7,1 5,7 3,5
151,7 152,8 1,1 0,9 1,0
157,0 158,0 1,0 0,8 1,2
T-1557 5981,6 10085,9 -724,7 44,3 -20,6 143,8 117,5 118,5 1,0 0,9 1,0
122,5 123,5 1,0 0,9 1,4
130,5 131,6 1,1 1,0 4,2
133,6 139,2 5,6 4,9 5,3
T-1558 5981,6 10085,8 -724,8 45,2 -27,8 149,8 140,5 145,8 5,3 4,5 3,2
T-1559 5981,4 10085,8 -724,8 47,4 -37,3 146,7 91,0 92,0 1,0 0,9 1,4
94,9 95,7 0,9 0,7 3,9
102,3 104,2 1,9 1,6 1,7
109,9 110,9 0,9 0,8 1,3
140,4 141,4 1,0 0,9 6,0
T-1560 5981,7 10085,6 -724,9 44,6 -46,1 135,0 41,0 42,0 1,0 0,7 5,0
96,0 98,0 2,0 1,3 2,1
123,7 125,9 2,2 1,4 1,9
T-1561 5981,7 10085,6 -724,9 48,4 -54,8 129,2 103,0 104,2 1,2 0,7 1,5
117,3 122,6 5,3 3,0 2,1
124,7 125,7 1,0 0,6 1,1
T-1562 5981,7 10085,9 -724,4 53,8 -20,0 140,9 91,7 93,5 1,8 1,8 2,8
96,5 98,6 2,1 2,0 8,2
104,4 106,6 2,1 2,1 1,7
129,0 134,5 5,6 5,3 5,2
137,6 138,5 0,9 0,9 1,4

Tabell 1 forts. – Resultat från kärnborrning 2017, Pampalo underjordsgruva

Hål ID N E Avväg-ning Riktning (°) Lutning (°) Längd
(m)
Från
(m)
Till
(m)
Längd längs borrhål (m) Verklig bredd (m) Au
(g/t)
T-1563 5981,8 10085,8 -724,8 56,3 -26,4 144,0 112,6 116,1 3,5 3,3 10,5
119,3 121,3 2,0 1,9 2,5
129,5 132,7 3,2 3,0 2,7
134,7 138,3 3,6 3,3 3,8
T-1564 5981,7 10085,7 -724,8 58,9 -38,6 122,9 117,3 119,5 2,3 1,8 1,7
T-1565 5980,8 10085,8 -724,8 65,1 -49,7 107,2 75,0 76,0 1,0 0,8 1,1
79,0 80,0 1,0 0,8 2,1
90,0 91,0 1,0 0,8 1,6
103,7 105,6 1,8 1,4 5,1
T-1566 5981,0 10085,9 -724,6 66,9 -23,8 120,0 106,8 107,8 1,0 0,9 1,9
109,8 115,4 5,6 5,0 1,5
T-1567 5980,8 10085,9 -724,7 74,4 -37,1 104,4 72,0 73,0 1,0 0,9 4,0
82,2 84,2 2,0 1,8 3,0
T-1568 5981,0 10085,5 -724,9 75,8 -60,5 114,2 81,2 82,3 1,1 0,8 4,0
100,4 102,0 1,6 1,2 7,3
107,9 112,0 4,2 3,0 5,1
T-1569 5981,0 10085,7 -724,9 88,6 -49,0 101,6 92,4 96,5 4,1 3,3 28,9
Inkluderade 94,4 95,4 1,0 0,8 111,8
T-1570 5981,1 10085,7 -724,9 106,5 -57,1 111,3 46,0 47,3 1,3 1,0 1,4
56,8 58,0 1,2 0,9 1,1
91,0 92,0 1,0 0,8 2,0
95,5 99,0 3,5 2,7 2,2
105,4 106,6 1,2 0,9 9,8
T-1586 5981,9 10085,7 -724,8 29,9 -35,2 164,1 129,1 130,0 0,9 0,7 1,8
134,8 136,8 1,9 1,5 3,4
154,1 158,0 3,9 3,1 3,4
159,0 164,1 5,1 4,0 7,4
T-1587 5982,5 10085,5 -724,9 31,6 -43,9 154,6 119,1 122,3 3,2 1,8 1,2
124,6 125,8 1,2 0,7 1,7
143,9 147,8 4,0 2,3 1,3
T-1588 5984,0 10085,3 -724,6 19,5 -43,3 199,0 157,6 164,8 7,2 4,6 2,4
167,9 168,8 0,9 0,6 1,0
185,6 189,4 3,8 2,5 4,9
191,4 192,3 0,9 0,6 5,8
T-1589 5972,5 10085,9 -724,9 111,2 -34,7 93,5 73,9 78,3 4,4 4,0 4,8
83,9 87,4 3,5 3,2 6,0
T-1590B 5912,6 10096,1 -756,5 19,3 -37,6 128,3 104,7 107,0 2,3 0,7 2,6
109,0 109,9 0,9 0,3 1,2
113,3 117,0 3,8 1,2 3,6
121,3 124,6 3,3 1,1 15,1

Tabell 1 forts. – Resultat från kärnborrning 2017, Pampalo underjordsgruva

Hål ID N E Avväg-ning Riktning (°) Lutning (°) Längd
(m)
Från
(m)
Till
(m)
Längd längs borrhål (m) Verklig bredd (m) Au
(g/t)
T-1591 5912,3 10096,2 -756,5 28,7 -47,1 113,0 91,8 95,2 3,5 1,4 1,6
97,3 99,3 2,0 0,8 23,9
107,5 108,5 1,0 0,4 2,2
T-1592 5912,7 10096,2 -756,4 46,1 -27,1 82,5 58,6 59,9 1,3 0,8 2,6
62,5 63,6 1,1 0,7 2,0
67,3 68,3 1,0 0,7 3,8
74,3 74,9 0,7 0,4 28,2
76,7 78,8 2,1 1,4 8,8
T-1593 5912,2 10096,3 -756,2 67,1 -32,5 66,1 46,1 47,0 1,0 0,8 1,1
50,6 51,8 1,2 1,0 1,4
55,0 57,2 2,2 1,9 4,7
T-1595 5834,2 10101,0 -745,4 36,8 -32,4 83,3 50,3 67,4 17,1 9,2 4,9
Inkluderade 60,6 61,9 1,3 0,7 20,6
69,7 70,7 1,0 0,5 2,8
T-1596 5834,1 10101,0 -745,3 45,5 -25,3 64,9 42,8 43,8 1,0 0,7 2,7
45,8 53,7 7,9 5,3 31,3
Inkluderade 50,3 51,7 1,4 0,9 128,0
T-1597 5834,2 10100,9 -745,6 66,3 -53,9 63,4 52,8 54,7 2,0 1,4 3,2
T-1598 5834,2 10101,0 -745,4 71,0 -27,9 45,5 32,2 35,2 3,0 2,7 4,3
37,4 40,9 3,6 3,2 1,1
T-1600 5834,1 10101,0 -745,4 119,3 -25,8 51,1 42,5 43,4 0,9 0,8 1,4
T-1601 5834,2 10100,9 -745,8 150,6 -44,4 95,0 Inga signifikanta intersektioner
T-1602 5984,3 10085,3 -724,7 36,9 -34,0 157,6 120,0 123,0 3,0 2,4 3,2
126,5 128,3 1,8 1,5 99,3
Inkluderade 126,5 127,5 1,0 0,8 175,8
146,3 154,4 8,0 6,5 6,1
156,6 157,6 1,0 0,9 1,8
T-1603 5978,9 10086,0 -725,1 64,7 -53,0 109,9 82,7 83,4 0,6 0,5 5,8
86,6 87,3 0,8 0,6 3,0
102,0 108,1 6,1 4,6 2,1
T-1604 5978,9 10086,0 -725,0 77,7 -41,7 94,0 85,3 92,3 7,1 6,3 1,7
T-1605 5979,1 10086,1 -725,0 90,0 -52,4 101,9 71,9 72,9 1,0 0,8 1,6
87,4 88,4 1,0 0,8 3,4
94,6 99,3 4,7 3,9 2,1
T-1610 5839,8 10101,2 -745,8 76,4 -41,7 46,1 37,0 43,9 6,9 6,4 5,1
T-1613 5839,8 10101,2 -745,7 89,3 -42,4 51,1 34,3 35,2 0,9 0,8 1,0
37,8 38,8 1,0 0,9 1,6
41,6 45,5 4,0 3,7 2,6

Bakgrund
Pampaloguldgruva är belägen 45 kilometer nordöst om Ilomantsi kommun i östra Finland. Pampalogruvan har varit i produktion mellan 1996 till 1999 av Outokumpu Mining Oy och av Endomines mellan åren 2011–2018. Gruvan har hittills producerat 180 000 uns (5 600kg) med en genomsnittlig guldhalt på 3,6 g/t.

Pampalo är en orogenisk guldförekomst belägen inom Ilomantsi grönstensbälte. Förekomsten karaktäriseras av en serie sub-vertikala, flacka, parallella pipor som vetter mot nordöst och är parallella

med den lokala foliationen och vecknings axeln. Detta implicerar en stark strukturell kontroll av mineralisering. Mineraliseringen ligger i en intermediär pyroklastit, som har genomgått metamorfos till grönsten – lower-amphibolite facies.

Borrtekniska data
All den underjordiska borrningen är utförd av Northdrill Oy, som använt BQTK tuber, vilket resulterat i borrkärnor uppgående till 40,7mm i diameter. Borrhålsplatskoordinater, borrhålsstartriktningar och borrhålslutningar har bestämts med gruvmätningsinstrument. Mätningar av bäringar och lutningar i borrhålen har gjorts med ett Deviflex TM instrument. Alla borrkärnor har orienterats med Reflex ACT utrustning.

Laboratorie och QA/QC förfaranden
Borrkärnorna har loggats av Endomines egna personal. Förberedningen och analysen av de underjordiska borrkärnorna har gjorts i Endomines laboratorium vid Pampalogruvan, Finland, eller vid CRS Minlab Oy i Kempele, Finland. Analysen vid laboratoriet gjordes med en MPC's PAL1000 PULVERISE AND LEACH maskin med AAS avslutning. Använd provstorlek bestod utav en 500 gram krossad borrkärna.

Normala QA/QC (Quality Assurance/Quality Control) förfaranden har använts vid alla provtagningar, med standard, ämnen och dubletter vilka rutinmässigt lämnats som del av provtagningsprogrammet. Kvaliteten av förberedningen av provtagningen, säkerhets integreringen samt den kemiska analysen var lika med, eller över nuvarande industriella standarder och krav enligt JORC-koden.

Kvalificerad person: Uppgifterna i denna rapport har kontrollerats av "Eurogeologist" MSc (Geol) Jani Rautio som i enlighet med Fennoscandian Review Boards standard är en "Kvalificerad Person (QP). Jani Rautio är anställd av Endomines.

Kontaktpersoner
Rauno Pitkänen, ställföreträdande VD, +358 40 595 4412, rauno.pitkanen@endomines.com
Jani Rautio, geolog, +358 50 593 0812, jani.rautio@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2021 kl. 09:00 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).