18.5.2021

Endomines meddelar om återstarten av verksamheten vid Friday-gruvan och anrikningsverk

Pressmeddelande (PDF)  

Endomines AB, pressmeddelande 18.05.2021 kl. 15:30 CEST

Endomines är glada att meddela att en ny fas av utvecklingen vid Friday-gruvan och Orogrande anrikningsverk har påbörjats. Det lokala operativa ledningsteamet har omstrukturerats och förstärkts med fokus på de lokala operativa enheterna för att så mycket som möjligt säkerställa en framgångsrik återstart av produktionen under inkommande sommar.

Vern Langdale, Endomines operativa verksamhetschef kommer noggrant att övervaka och styra den operativa uppstarten av verksamheten. Dessutom har Brendan Alexander utnämnts till ansvarig chef i Idaho med fokus på återstarten av verksamheten samt att uppnå en stabil produktion. Brendan Alexander har en omfattande ledarskapserfarenhet av olika gruvprojekt i uppstartsfas från Beaver Brook Antimony gruvan i Newfoundland och som produktionsansvarig för Omya Canada’s anläggningar i Ontario, Kanada. Utöver detta har även David Riggleman utnämnts till gruvchef vid Friday för att driva utvecklingen och produktionen vid gruvan.  David Riggleman har haft ledande roller inom ledningen av mekaniserad underjordisk gruvdrift vid Teck's Pend Oreilles gruva samt Kinross Golds Kettle Rivers gruva, vilka båda är i delstaten Washington. Tillsammans tillför Vern, Brendan och David mer än 90 års kombinerad operativ erfarenhet som kommer att förbättra det redan starka teamet vid Friday.

Den senaste utvecklingen vid Friday inbegriper:

  • Uppdatering från Orogrande anrikningsverk
  • Anrikningsverkets uppstartsplan har slutförts och implementeringen av planen har påbörjats.
  • En lågkostnad och lågteknologisk lösning för avvattningen av flotationsavfallet kommer att implementeras, vilket inte kräver något nytt tillstånd
  • Driftsättningen av anrikningsverket sker i juli 2021
  •  Anrikningsverket förväntas nå full kapacitet uppgående till 7 ton malm per timme i oktober 2021

Uppdatering från Friday underjordiska gruva

  • Gruvutvecklingen startar i juni 2021 med egen personal. Malmutvinning startar också i juni med tillgång till redan sprängt material uppgående till 3 500 ton malm.
  • 3 000 malm finns för tillfället lagrat vid gruvan och kommer att transporteras till anrikningsverket i slutet av juni 2021 för att möjliggöra uppstarten av anrikningsverket i juli 2021.

Kontaktpersoner:
Vern Langdale, Operativ verksamhetschef, +358 44 422 9657, vern.langdale@endomines.com
Marcus Ahlström, Deputy CEO and CFO, +358 50 544 6814, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021 kl. 15:30 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).