31.10.2022

Förändring av antalet aktier och röster i Endomines

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB (publ), pressmeddelande 31 oktober 2022 kl 18:00 CET

 

Det totala antalet aktier och röster i Endomines AB (publ) per den 31 oktober 2022 uppgår till 6 679 959.

Ändringen av antalet aktier och röster är föranledd av den sammanläggning av aktier med avstämningsdag den 3 oktober 2022, varvid fyrtio (40) aktier lades samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:40). Sammanläggningen beslutades av extra bolagsstämma den 26 september 2022.

 

Kontaktperson

Mikko Sopanen, CFO, mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439

Denna information är sådan information som Endomines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2022 klockan 18:00 CET.

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).