20.5.2021

Endomines offentliggörande av ersättningsrapport 2020

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 20.5.2021 kl. 11:00 CEST

Endomines AB:s ersättningsrapport finns nu tillgänglig på Endomines hemsida www.endomines.com.

En sammanfattning av rapporten på finska och engelska publiceras senare.

      
Kontaktperson

Marcus Ahlström, Vice VD och ekonomichef, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20.5.2021 kl. 11:00 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).