12.5.2020

Endomines meddelar om den första leveransen av guldkoncentrat från Friday-gruvan

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, Pressmeddelande 12.5.2020 kl. 08:30 CEST

Endomines AB är nöjda över att meddela att man genomfört den första leveransen av guldkoncentrat från Friday-gruvan. Leveransen innehållande 20 WMT, levererades från Friday den 28 april, 2020.

“Vår första leverans till smältverket markerar ännu en milstolpe för Friday-gruavn eftersom det är vår första leverans från vår Nordamerikansa verksamhet”, kommenterar Greg Smith, VD för Endomines.

Kontaktperson

Greg Smith, VD, +358 50 544 68 14, greg.smith@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020 kl. 08:30 CEST.

  
Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).