2.5.2022

Endomines rapporterar höga guldhalter från borrningar vid Pampalogruvan och påbörjar ytterligare underjordiska borrningar inriktade på den djupa förlängningen av fyndigheten

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 2 mai 2022 kl. 15:00 CEST

Endomines är glada att rapportera resultat från underjordiska prospekteringsborrningar som utfördes i slutet av 2021 vid Pampalo guldgruvan i Finland. Företaget rapporterar vidare att en underjordisk borrkampanj riktad mot de djupa förlängningarna av Pampalo-fyndigheten har påbörjats.

Borrprogrammet bestod av sex (6) horisontella underjordiska diamantborrhål om totalt 1 609 m. Borrhålen borrades för att testa underjordiska prospekteringsmål norr och öster om Pampalo fyndigheten, cirka 700 m under ytan. Syftet med borrprogrammet var att hitta nya brytbara guldmineraliseringar i nära till den befintliga gruvinfrastrukturen.

 

Markerade borrningsresultat inkluderar:

 

• T-1616, en borrskärning på 6,0 meter med en 4,1 g/t guldhalt, inkluderande 1,0 meter med 21,6 g/t guld och 2,7 meter med en 7,1 g/t guldhalt, inkluderande 0,7 meter med 17,3 g/t guld

• T-1617, en borrskärning på 6,0 meter med en 1,3 g/t guldhalt, inkluderande 0,4 meter ed 5,5 g/t guld och 2,8 meter med 2,1 g/t guld

• T-1621, en borrskäring på 5,8 meter med en 2,6 g/t guldhalt, inkluderande 0,9 meter med 7,2 g/t guld

 

Resultatet som helhet visar tydligt på att området nära gruvan är mycket prospektivt för guldmineraliseringar och att sannolikheten att finna nya guldfyndigheter är mycket hög. Endomines kommer att fortsätta prospekteringen nära gruvan för att testa den fulla potentialen i området nära till Pampalo-gruvan.

 

De mest intressanta nya borr-skärningarna från ifyllnadsborrningen presenteras i figuren nedan och det kompletta borrningsresultatet presenteras i tabell 1.

 

Det underjordiska prospekteringsborrprogrammet hade två huvudmål; att testa D-zonen i norr och de djupa förlängningarna av Pampalo East-fyndigheten. D-zonen representerar ett otillräckligt utforskat område beläget omedelbart norr om Pampalos huvudsakliga malmkropp. Geologiskt kontrolleras området av en stor veckningsstruktur, där bergarter som sträcker sig i nord-sydlig riktning (Pampalo lithologi) vänder sig mot väst och därvid formas strukturer som är gynnsamma för bildande av guldmineraliseringar. Området ”Pampalo East”, som ligger omedelbart öster om Pampalos huvudmalmkropp består av flera låghaltiga malmkroppar som tidigare har brutits i dagbrott nära till ytan.

 

Ett av de bästa resultaten kommer från borrhål T-1617. En skärning på 6,0 m med en 1,3 g/t guldhalt, inkluderande 0,4 m med 5,5 g/t guld, ligger cirka 70 meter norr om det nuvarande gruvområdet i D-zonen som man vet innehåller guldmineraliseringar högre upp nära till ytan. Mera borrning krävs för att testa storleken och kvaliteten av denna guldmineralisering.

 

De bästa resultaten i borrningsprogrammet erhölls när man borrade genom potentiella förlängningar av Pampalos huvudmalmkropp. En skärning i borrhålet T-1616 innehöll 6,0 m med en 4,1 g/t guldhalt, inkluderande 1,0 m med 21,6 g/t guld och 2,7 m med 7,1 g/t guldhalt, inkluderande 0,7 m med 17,3 g/t guld från ”N- linsen”. Borrhålet T-1621 innehöll en skärning på 5,8 m med en 2,6 g/t guldhalt, inkluderande 1,0 m med 21,6 g/t guld från ”S-linsen”. S-linsen bröts under 2017 men på grund av att malmen är mycket smal här, bröts inte området mellan gruvnivåerna 755 och 655 då. Företaget kommer nu att omvärdera brytningen av detta område och planerar att borra fler hål för att testa linsen.

 

Geologisk information från dessa nya borrhål kommer att användas i 3D-struktur modellering av området och för att definiera nya prospekteringsmål för ytterligare borrning.

 

Ett nytt borrprogram som är inriktat på att testa de djupa förlängningarna av Pampalo-fyndigheten inleddes den 6 april 2022. Programmet inkluderar 4 000 meter av borrning och fokuseras på de nästa 60 vertikalmetrarna i gruvan. Syftet med programmet är att öka mängden brytningsbar malm. Programmet beräknas vara klart i juni 2022.

 

Tabell 1 - Diamantkärnborrningsresultat 2021 från Pampalo underjordsgruva vid Karelian Gold Line, Finland

Hål ID

 

N

E

Avvägning

Riktning
(°)

Lutning
(°)

Längd
(m)

Från
(m)

Till
(m)

Längd längs borrhål (m)

Au
(g/t)

Zon

T-1616

 

5995.7

10090.4

-682.9

92.3

-9.3

184.6

102.0

105.0

3.0

0.6

N-lens

 

 

 

 

 

 

 

 

108.9

109.8

0.9

1.4

N-lens

 

 

 

 

 

 

 

 

116.0

122.0

6.0

4.1

N-lens

 

 

 

 

 

 

 

including

118.0

119.0

1.0

21.6

N-lens

 

 

 

 

 

 

 

 

126.0

127.2

1.2

0.7

N-lens

 

 

 

 

 

 

 

 

129.0

131.7

2.7

7.1

N-lens

 

 

 

 

 

 

 

including

131.0

131.7

0.7

17.3

N-lens

 

 

 

 

 

 

 

 

178.3

181.6

3.3

2.7

East

T-1617

 

6002.9

10090.4

-682.5

53.2

-5.0

246.9

83.0

84.0

1.0

0.8

D-zone

 

 

 

 

 

 

 

 

86.0

87.0

1.0

0.5

D-zone

 

 

 

 

 

 

 

 

88.6

94.6

6.0

1.3

D-zone

 

 

 

 

 

 

 

including

94.2

94.6

0.4

5.5

D-zone

 

 

 

 

 

 

 

 

100.0

101.0

1.0

0.6

North

 

 

 

 

 

 

 

 

103.0

104.0

1.0

1.0

North

 

 

 

 

 

 

 

 

164.0

165.0

1.0

0.7

North

 

 

 

 

 

 

 

 

178.0

179.0

1.0

3.8

North

 

 

 

 

 

 

 

 

181.3

182.4

1.1

0.5

North

 

 

 

 

 

 

 

 

186.2

187.0

0.8

1.1

North

 

 

 

 

 

 

 

 

190.0

190.7

0.7

0.7

North

 

 

 

 

 

 

 

 

198.0

199.0

1.0

0.5

North

 

 

 

 

 

 

 

 

208.0

209.0

1.0

0.7

North

 

 

 

 

 

 

 

 

244.1

246.9

2.8

2.1

East

T-1618

 

6006.0

10088.6

-682.6

12.3

9.4

298.5

97.0

98.1

1.1

0.5

North

 

 

 

 

 

 

 

 

103.6

104.4

0.8

0.8

North

 

 

 

 

 

 

 

 

154.0

155.0

1.0

0.5

North

T-1619

 

5997.4

10084.8

-683.0

291.5

10.0

223.5

168.0

169.0

1.0

0.6

West

T-1620

 

5836.6

10101.3

-744.6

86.9

-8.3

342.7

31.2

35.0

3.8

0.7

S-lens

 

 

 

 

 

 

 

 

40.0

41.0

1.0

0.9

S-lens

 

 

 

 

 

 

 

 

63.5

64.9

1.4

0.7

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

67.0

68.6

1.6

1.3

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

71.9

73.6

1.8

1.4

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

104.0

105.0

1.0

0.5

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

119.0

120.0

1.0

0.5

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

124.0

125.0

1.0

0.5

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

178.5

179.3

0.9

0.6

East

T-1621

 

5838.9

10101.0

-744.5

68.4

-1.2

315.0

32.6

38.4

5.8

2.6

S-lens

 

 

 

 

 

 

 

including

36.5

37.4

0.9

7.2

S-lens

 

 

 

 

 

 

 

 

49.8

51.1

1.3

0.6

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

72.3

77.7

5.4

0.5

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

158.0

159.0

1.0

0.5

East

 

 

 

 

 

 

 

 

165.0

166.0

1.0

0.7

East

 

 

 

 

 

 

 

 

242.0

243.0

1.0

0.5

East

Obs: Koordinaterna finns i det lokala gruvnätet. En lägre cut-off på 0,5 g/ton Au har använts för alla intervaller.

 

 

 

 

Bakgrund

 

Pampalo guldgruva ligger 45 kilometer nordost om kommunen Ilomantsi i östra Finland. Pampalogruvan har varit i produktion mellan 1996 och 1999 av Outokumpu Mining Oy och av Endomines mellan 2011 och 2018. Gruvan har producerat 180 000 ounces (5 600 kg) guld med en genomsnittlig halt på 3,6 g/t.

 

Pampalo är en orogen guldfyndighet belägen inom det arkeiska Ilomantsi grönstensbältet. Fyndigheten kännetecknas av en serie subvertikala, tillplattade, parallella rör, som stupar mot nordost och är parallella med den lokala folieringen- och veckaxeln, vilket innebär att mineraliseringen är starkt strukturellt kontrollerad. Mineraliseringen sitter i en intermediär pyroklastisk enhet,som har omvandlats till greenschist-facie- eller lägre amfibolitfacies.

 

Borrtekniskt

 

All underjordisk borrning har utförts av Comadev Oy med NQ2-borrrör. Detta ger en bergartskärna på 50,5 mm i diameter. Borrhålslokaler, start-azimut och stupningar har mätits med gruvmätningsutrustning. Borrhålens riktning- och stupavvikelser har gjorts med hjälp av mätverktyget Reflex Gyro. Hela borrkärnan har orienterats med Reflex ACT-utrustning.

 

Analys och QA/QC-procedurer

 

Borrkärnorna har loggats av Endomines egen personal. Beredningen och analysen av kärnproverna från de underjordiska borrningarna har utförts vid Endomines gruvlaboratorium i Pampalo, Finland eller vid CRS Minlab Oy’s laboratorium i Kempele, Finland. Provproceduren är MPC:s PAL1000 PULVERISE AND LEACH-maskin med ”AAS-finish”. Provstorleken var 500 g av krossad kärna.

 

Normala QA/QC-procedurer (Quality Assurance/Quality Control) har gjorts av alla prover. Standarder, blankprover och dubbletter har rutinmässigt inlämnats som en del av provtagningsprogrammet. Kvaliteten på provberedning, säkerhetsintegritet och kemiska analyser var samma som, eller överträffade de gällande industristandarder och kraven enligt JORC-koden.

 

Kompetent person

 

Detta uttalande har kontrollerats av Eurogeologisten Jani Rautio MSc (Geol) som är en kvalificerad person i enlighet med Fennoscandian Association for Metals and Mining Professionals, FAMMP, standarder. Jani Rautio är heltidsanställd på Endomines.

 

Kontaktperson:

Kari Vyhtinen, VD, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

Jani Rautio, Head Geologist, jani.rautio@endomines.com, +358 50 593 0812

 

 

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mai 2022 kl. 15:00 CEST.

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget  utövar guldbrytning i Pamplo gruva i östra Finland och prospektering längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget utvecklar även gruvverksamhet i Idaho och Montana, USA. Endomines strävar att förbättra sina tillväxtmöjligheter genom en utökad prospektering och företagsförvärv. Bolaget planerare att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).