2.4.2020

Endomines tar framgångsrikt i drift Orogrande anrikningsverk vid Friday- gruvprojekt

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, Pressmeddelande 2.4.2020 kl. 08:30 CEST

Endomines AB (“Bolaget” eller “Endomines”) är nöjda över att meddela att man fortsättningsvis gör signifikanta framsteg vid Orogrande anrikningsverk (“OPF”) och Friday underjordiska gruva i Idaho, USA.

Malmbrytningen vid gruvan har framskridit enligt plan och förproduktionsutvecklingen har avancerat snabbare än förväntat. För närvarande har man utvecklat de 2 första brytningsområdena, vilket resulterat i att man har tillräckligt mineraliserat material att mata  anrikningsverket med under de närmaste  6 månaderna. Utvecklingen av nya brytningsområden fortsätter för att kunna upprätthålla ett konsistent tonnage till anrikningsverket.

“Malmhalten i vissa delar av den senaste brutna malmen har varit över 10 gram uns guld per ton. När vi fortsätter till områdenr i malmfyndigheten med högre halter så förväntar vi oss att malmhalten kan  öka ytterligare.”, säger Greg Smith, VD för Endomines.

Orogrande anrikningsverk nådde en viktig milstolpe i mars då det var kontinuerlig i drift över en längre tid. Endomines förebereder provleveransen av 20 t slik inom en vecka och förväntas leverera 20 t leveranser av slik varje 10-14 dagar tills anrikningsverket når sin planerade kapacitet i april. Bolaget förväntar sig få de första intäkterna från slikleveranserna före slutet av april.  

"Vårt team vid Friday har demonstrerat sitt värde genom att starta  driften både vid gruvan och anrikningsverket. Vårt bevisade kunnande att själv bygga och driva en gruva skapar ett märkbart mervärde för våra aktieägare när vi fortsätter utveckla vår, i mitt tycke, exceptionella projektportfölj.” Säger Greg Smith, VD för Endomines.

Kontaktperson
Greg Smith, VD, +44 7717 880 923, greg.smith@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 april 2020 kl. 08:30 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).