28.8.2020

Styrelseledamot avgår

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, pressmeddelande 28 augusti 2020 kl. 15:15 CEST

 Michael Mattsson har meddelat Endomines AB att han lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot med omedelbar verkan. Styrelseledamoten Jeremy Read kommer tills vidare att överta Michaels roll inom revisionskommittén.  Michael bedömer att han, på grund av den ökade arbetsbelastningen i sin roll som VD för Copperstone Resources, AB,  inte kan ägna styrelseuppdraget i Endomines den tid som krävs och har därför valt att avgå i förtid.

"På styrelsens vägnar vill jag tacka Michael för hans arbete och bidrag till Bolagets utveckling som styrelseledamot. Vi önskar honom all framgång med hans kommande uppgifter." Säger Ingmar Haga, styrelsens ordförande.

  
Kontaktperson

Ingmar Haga, styrelseordförande, +358 40 700 35 18 ingmar.haga@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 15:15 CEST.

  
Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).