3.5.2019

Endomines byter VD

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, Pressmeddelande 3.5.2019 kl. 11:15 CEST

Styrelsen och VD Saila Miettinen-Lähde i Endomines AB (publ) har kommit överens om att Saila Miettinen-Lähde ska lämna sitt uppdrag som VD i bolaget. Saila Miettinen-Lähde avgår med omedelbar verkan och fram till dess att ny VD utses, har styrelsen beslutat att med verkan från 3 maj 2019 utse Endomines ekonomichef Marcus Ahlström som tillförordnad VD.

”Styrelsen vill tacka Saila för hennes insats i bolaget. Under hennes ledarskap har Endomines tagit sitt första strategiska steg i USA. Styrelsen har kommit fram till att för fortsatt utveckling av verksamheten i USA behövs ett nytt ledarskap och därför det är naturligt att gå skilda vägar,” säger Ingmar Haga, styrelseordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingmar Haga, styrelseordförande, ingmar.haga@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 11:15 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).