10.11.2020

Endomines finansiella kalender för år 2021

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, pressmeddelande 10.11.2020 kl. 12:00 CET  

Endomines AB (publ) offentliggör sin finansiella kalender för år 2021.

Endomines finansiella kalender för år 2021 är följande:

Bokslutskommuniké 2020: 18 februari 2021
Delårsredogörelse Q1-2021: 20 maj 2021
Halvårsrapport H1-2021: 19 augusti 2021
Delårsredogörelse Q3-2021:  11 november 2021
 

Årsredovisningen kommer senast att publiceras under veckan som börjar april den 19, 2021 (vecka 16).

Årsstämman planeras att hållas tisdagen den 25 maj 2020. Kallelse till årsstämman kommer att skickas ut av Endomines styrelse vid ett senare skede.
 

Kontaktperson
Marcus Ahlström, vice VD och CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2020 kl. 12:00 CET.
 

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).