4.2.2020

Endomines Orogrande anrikningsverk har framgångsrikt tagits i drift vid Friday gruvan

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, Pressmeddelande 4 Februari 2020 kl. 08:30 CET

Endomines AB (”bolaget” eller ”Endomines”) meddelar att bolaget i årsslutet 2019 framgångsrikt tagit över hela gruvdriften från gruventreprenören vid bolagets Friday underjordiska gruva i Idaho County, Idaho, USA och att bolaget också framgångsrikt har satt gruvans Orogrande anrikningsverk i drift. Utvecklingen av gruvan har under hösten 2019 gått bra, och enligt plan och bolaget väntar sig nu uppnå kommersiell produktion i början på mars 2020.     

Anrikningsverket har en kapacitet på 135 ton per dag med ett uppskattat guldutbyte på 93%. Under oktober–december matades anrikningsverket med låghaltig malm från lager härrörande från utvecklingen av den underjordiska gruvan. Under en körperiod på 89 timmar var produktionskapaciteten i genomsnitt 113 ton per timme, vilket motsvarar 84% av den planerade kapaciteten. Produktionsnivån och utbytet kommer att öka när verket börjar matas med höghaltig malm istället för material härrörande från utvecklingen av den underjordiska gruvan. Bolaget håller som bäst på att sluta avtal om leveranser av guldkoncentrat till smältverk och väntar sig uppnå kommersiell produktion i mars.

Utvecklingen av den underjordiska gruvan under december och januari månad bestod av:

  • Gjort färdigt gruvventilationsschakt och en sekundär flyktväg, som är nödvändiga före malmbrytning kan påbörjas
  • Förbättrat gruvventileringen för att öka mängden frisk luft i gruvan tillräckligt för framtida gruvdrift
  • Gjort förbättringar till gruvans vattenpumpningssystem 
  • Utvecklat huvudutfraktsrampen för de nästa två brytningsorterna
  • Förbättrat och förstorat de huvudsakliga utfraktstunnlarna

Borrning av brytningsstrossarna kommer att påbörjas i början av februari nu när gruvutvecklingen har gjorts klar.

Zachary J. Black, Endomines Chief Technical Officer samt kvalificerad person enligt Canadian National Instrument 43-101 har godkänt all vetenskapliga och tekniska data presenterade i detta pressmeddelande.

CEO Greg Smith säger: “Jag glad att kunna meddela att vårt första gruvprojekt i Idaho, Friday gruvan, snart kommer att uppnå kommersiell produktion. Vårt team i USA tillsammans med våra konsulter arbetar hårt med att fullborda projektet efter att ha övervunnit många motgångar. Meddelandet om kommersiell produktion från gruvan i mars är ett stort steg framåt för bolaget. I och med att vi trappar upp produktionen kommer vi också att snart komma ut med ytterligare meddelanden”.       

Kontaktperson
Greg Smith, VD, +358 50 544 68 14, greg.smith@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2020 kl. 08:30 CET.

      
Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).