28.4.2021

Endomines meddelar att fördjupningen av Pampalo-gruvan och utvecklingen av snedbanan har påbörjats planenligt och arbetet har fortskridit mycket bra under april

Pressmeddelande (PDF)

 Endomines AB, pressmeddelande 28.04.2021 kl. 12:00 CEST

Endomines meddelar att arbetet med återstarten av verksamheten vid Pampalo-gruvan fortsättningsvis utvecklats mycket bra och att alla delområden med återstarten går vidare enligt plan och tidtabell.

Renoveringen av den existerande snedbanan slutfördes i mitten av april, renoveringsarbetet inkluderade rekonstruktionen av snedbanans väg, förbättring av avvattning i gruvan samt uppdatering av gruvans elnätverk. Den underjordiska gruvans infrastruktur visade sig vara i gott skick efter 2 år under skötsel- och underhåll, och detta har möjliggjort utvecklingen av gruvan i planerad tid och budget.

Utvecklingsarbetet med fördjupningen av snedbanan påbörjades omedelbart efter att renoveringsprogrammet slutfördes. Arbetet med snedbanan har redan framskridit ca. 40 m under april, och under maj förväntas arbetet med fördjupningen framskrida enligt planen med ca. 80–100 m per månad.

Som en del av arbetet med att fördjupa gruvan så kommer ett underjordiskt diamantborrningsprogram att påbörjas i maj. Borrningsprogrammet kommer till största delen att bestå utav borrning för att bekräfta nuvarande malmgränser, och för att möjliggöra en bättre planering av malmutvinningen. Utöver detta så kommer även ett mindre borrningsprogram att påbörjas under maj för att utvärdera de mest lovande målområdena belägna intill nuvarande snedbana.

Det lokala ledningsteamet kommer fortsättningsvis att förstärkas genom nyrekryteringar. Under maj och juni kommer en underjordisk planerare och gruvmätare att anställas. Rekryteringen av personal till anrikningsverket kommer att påbörjas senare under hösten.

Kontaktperson
Seppo Tuovinen, VD Endomines Oy, +358 50 576 0143, seppo.tuovinen@endomines.com
Marcus Ahlström, Vice VD och CFO, +358 50 544 6814, marcus.ahlstrom@endomines.com

 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 12:00 CEST.

 

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).