6.11.2019

Endomines AB (publ) utnämner Greg Smith till VD

Pressmeddelande (PDF)

 Endomines AB, Pressmeddelande 6.11.2019, kl. 15:00 CET

Endomines är glada över att tillkännage att man idag har utnämnt Greg Smith till VD. Greg Smith har på konsultbasis lett Endomines verksamhet i USA och Finland sedan den 5 juni 2019, efter att Endomines meddelade att man utvärderar möjligheten att utnämna Greg Smith till VD för Endomines. Greg Smith kommer att anta positionen som VD så fort som han beviljas ett svenskt arbetsstillstånd (s.k. ICT-tillstånd), vilket antas beviljas senast i februari 2020.

Greg Smith har en bred bakgrund inom energi, bank och finans, resursnäring inom olja och mineraler med mer än 30 års arbetserfarenhet som ledande och verkställande befattningshavare. Han har en omfattande kunskap och erfarenhet av gruvutveckling i USA. Senast grundade och ledde Greg Smith TVL Gold, en junior guldgruvsutvecklare som ägde fem gruv- och malmletningsprojekt vilka såldes till Endomines år 2018. Före det verkade Greg Smith under åren 2005-2009 som styrelseordförande och verkställande direktör för International Consolidated Minerals Inc, ett bolag listat på AIM Londons börs. Utnämningen av Greg Smith är ett viktigt steg för Endomines att maximera potentialen av sina amerikanska och finska tillgångar, samt positionera Endomines för en starkare tillväxt.

Marcus Ahlström, som verkat som Endomines ställföreträdande VD sedan den 3 maj 2019 har utnämnts till vice VD för Endomines. Han antar positionen och fortsätter som ekonomichef efter att Greg börjar som VD.

“Styrelsen är mycket nöjda över att kunna tillkännage dess förändringar i Endomines ledningsgrupp och välkomna Greg Smith till Endomines. Gregs erfarenhet av gruvindustrin och projektfinansiering gör honom till den rätta ledaren att ta Endomines till följande fas. Vi vill även tacka Marcus för hans värdefulla bidrag under denna övergångsperiod. Dessa utnämningar reflekterar tydligt Endomines avsikt att frigöra den fulla potentialen av Endomines amerikanska och finska tillgångar”, säger bolagets styrelseordförande Ingmar Haga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingmar Haga, styrelseordförande, +358 40 700 35 18, ingmar.haga@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2019 kl 15:00.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).