18.11.2021

Endomines rapporterar ytterligare mycket lovande borrningsresultat från det underjordiska borrningsprogrammet vid Pampalo

(46-2021) SWE Pampalo drill results 2021

Endomines rapporterar ytterligare mycket lovande borrningsresultat från det underjordiska borrningsprogrammet vid Pampalo

 

Endomines AB, pressmeddelande 18 November 2021 at 12:00 CET

 

Endomines kan med tillfredställelse rapportera ytterligare mycket lovande borrningsresultat från det underjordiska borrningsprogrammet som utförts under 2021 vid Pampalo guldgruvan i Finland. Borrningsprogrammet är en del av återöppningen och fördjupningen av gruvan som påbörjades i februari 2021.

 

Det underjordiska borrningsprogrammet slutfördes i slutet av oktober. Programmet bestod av åttiosex (86) diamantborrhål om totalt 6 852 meters. Borrningen har koncentrerats till det planerade brytningsområdet mellan 755 och 855 meters gruvnivåerna.  Alla analysresultat har nu mottagits. Efter de tidigare meddelade borrningsresultaten den 18 augusti har bolaget nu fått analysresultat från fyrtiosju (47) diamantborrhål om totalt 4 005 meters.

 

Höjdpunkterna från borrningen inkluderar:

 

  • T-1667 kärnsektion på 2,0 meter med 164,3 g/t guld (10,9 g/t med en ”top cut” på 20 g/t), inklusive 1,0 meter med 326,8 g/t guld
  • T-1691 kärnsektion på 4,0 meter med 40,1 g/t guld (10,7 g/t med en ”top cut” på 20 g/t), inklusive 1,1 meter med 63,0 g/t guld och 0,9 meter med 98,4 g/t guld
  • T-1703 kärnsektion på 7,2 meter med 20,5 g/t guld (8,9 g/t med en ”top cut” på 20 g/t), inklusive 0,9 meter med 66,3 g/t guld och 1,0 meter med 63,6 g/t guld
  • T-1704 kärnsektion på 4,0 meter med 17,7 g/t guld (7,9 g/t med en ”top cut” på 20 g/t), inklusive 1,0 meter med 59,2 g/t guld
  • T-1624 kärnsektion på 1,6 meter med 34,5 g/t guld (13,6 g/t med en ”top cut” på 20 g/t), inklusive 1,0 meter med 53,5 g/t gold

 

Dessa nya resultat bekräftar bolagets nuvarande syn på de djupa förlängningarna av malmlinserna vid Pampalo och bekräftar även halterna och bredden som använts vid gruvplaneringen. En ny resursuppdatering, inklusive alla nya resultat, kommer att färdigställas omedelbart och gruvplanen kommer att uppdateras enligt dessa.

 

De nya mest intressanta kärnsektionera är presenterade i nedanstående bild och fullständiga borrningsresultat presenteras i tabell 1.

Timeline

Description automatically generated

 

Tabell 1 – Resultat från kärnborrning 2021, Pampalo underjordsgruva vid karelska guldlinjen i Finland

Hål ID

N

E

Avvägning

Riktning
(°)

Lutning
(°)

Längd
(m)

Från
(m)

Till
(m)

Längd längs borrhål (m)

Verklig bredd (m)

Au
(g/t) Ingen top cut

Au
(g/t) top cut*

T-1624

5838,7

10101,0

-746,0

48,0

-52,6

81,0

64,0

65,0

1,0

0,5

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

67,0

68,0

1,0

0,5

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

72,7

74,3

1,6

0,9

34,5

13,6

 

 

 

 

 

inklusive

72,7

73,7

1,0

0,5

53,5

20,0

T-1647

5908,2

10106,9

-754,9

135,5

-40,3

75,4

43,0

47,9

4,9

3,3

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0

54,1

4,1

2,8

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

55,0

56,0

1,0

0,7

1,7

 

T-1648

5908,2

10106,8

-755,2

138,5

-50,4

75,3

46,3

51,0

4,7

2,8

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

56,1

62,9

6,8

4,0

6,0

6,0

 

 

 

 

 

inklusive

59,0

60,0

1,1

0,6

20,3

20,0

T-1649

5908,6

10106,9

-755,5

142,2

-54,3

78,0

54,1

55,6

1,5

0,8

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

58,0

59,9

1,9

1,0

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

65,0

67,4

2,4

1,3

2,1

 

T-1651

5908,5

10107,0

-755,3

125,5

-52,5

70,5

42,0

43,0

1,0

0,7

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

45,9

48,4

2,5

1,7

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0

55,6

5,6

3,8

2,6

 

T-1652

5908,6

10106,8

-755,5

126,1

-53,1

72,7

57,5

59,6

2,1

1,4

4,7

 

T-1653

5908,6

10106,9

-755,5

131,0

-61,5

74,9

44,0

45,0

1,0

0,6

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

57,8

58,8

1,0

0,6

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

65,4

68,7

3,3

1,8

6,1

 

 

 

 

 

 

inklusive

65,4

66,3

1,0

0,5

15,6

 

T-1655

5908,6

10107,1

-755,3

111,1

-54,6

71,7

41,9

42,9

1,0

0,7

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

44,6

45,4

0,8

0,6

17,8

 

 

 

 

 

 

 

 

47,0

54,4

7,4

5,4

5,4

4,0

 

 

 

 

 

inklusive

48,0

48,4

0,4

0,3

46,1

20,0

T-1656

5908,4

10107,4

-754,0

111,2

-65,0

75,9

48,0

49,0

1,0

0,6

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

56,0

59,7

3,7

2,3

7,8

7,7

 

 

 

 

 

inklusive

58,9

59,7

0,8

0,5

20,5

20,0

T-1659

5920,3

10107,1

-755,1

105,4

-39,2

57,2

11,5

13,5

2,0

1,8

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

19,5

20,5

1,0

0,9

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

33,0

34,4

1,4

1,2

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

48,0

49,5

1,5

1,3

21,4

20,0

T-1663

5920,4

10107,1

-755,3

92,0

-54,9

62,6

42,2

45,1

2,9

2,2

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

45,8

52,6

6,8

5,2

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

52,9

55,4

2,3

1,7

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

56,0

59,0

3,0

2,3

2,3

 

T-1666

5920,7

10107,2

-755,1

73,9

-48,2

62,0

41,8

42,9

1,1

0,8

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

45,0

46,0

1,0

0,8

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

49,8

54,2

4,4

3,4

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

59,1

60,3

1,2

0,9

48,7

12,4

 

 

 

 

 

inklusive

59,1

59,8

0,7

0,5

82,1

20,0

 

 Tabell 1 fortsätter. – Resultat från kärnborrning 2021, Pampalo underjordsgruva vid karelska guldlinjen i Finland

Hål ID

N

E

Avvägning

Riktning
(°)

Lutning
(°)

Längd
(m)

Från
(m)

Till
(m)

Längd längs borrhål (m)

Verklig bredd (m)

Au
(g/t) Ingen top cut

Au
(g/t) top cut*

T-1667

5920,6

10107,1

-755,3

67,4

-58,0

65,9

45,1

53,6

8,6

5,5

16,1

10,0

 

 

 

 

 

inklusive

47,5

48,6

1,1

0,7

60,9

20,0

 

 

 

 

 

 

 

58,5

60,5

2,0

1,3

164,3

10,9

 

 

 

 

 

inklusive

59,5

60,5

1,0

0,6

326,8

20,0

T-1673

5941,5

10122,4

-754,7

78,3

-47,6

47,8

29,7

34,3

4,7

3,8

11,5

6,2

 

 

 

 

 

inklusive

29,7

30,8

1,1

0,9

42,3

20,0

T-1674

5941,4

10122,1

-754,7

74,5

-59,5

56,8

21,0

22,0

1,0

0,7

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

29,4

34,9

5,6

3,7

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

38,9

41,1

2,2

1,4

15,8

15,3

 

 

 

 

 

 

 

51,0

52,0

1,0

0,6

4,8

 

T-1678

5977,4

10085,8

-725,0

95,4

-60,4

118,0

97,9

101,8

3,9

2,7

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

106,0

107,0

1,0

0,7

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

110,3

110,7

0,4

0,3

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

113,6

114,7

1,1

0,8

2,5

 

T-1679

5974,2

10086,0

-725,1

104,4

-55,3

113,8

98,0

101,9

3,9

2,9

3,7

 

 

 

 

 

 

inklusive

99,6

100,4

0,8

0,6

9,9

 

T-1680

6015,4

10120,6

-770,4

62,4

7,9

84,5

0,0

4,0

4,0

3,6

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

35,4

36,5

1,1

1,0

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

51,1

54,4

3,3

3,0

9,4

7,7

 

 

 

 

 

inklusive

53,3

54,4

1,1

1,0

25,0

20,0

 

 

 

 

 

 

 

69,0

70,1

1,1

1,0

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

74,4

81,9

7,5

6,7

3,5

 

T-1681

6015,3

10120,4

-771,1

60,0

-16,5

81,5

39,2

42,2

3,0

2,9

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

53,4

54,2

0,9

0,8

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

58,0

61,4

3,4

3,2

5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

63,0

63,8

0,8

0,8

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

65,2

68,0

2,8

2,8

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

74,0

75,0

1,0

1,0

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

77,0

78,0

1,0

1,0

1,1

 

T-1682

6015,3

10120,3

-771,3

62,6

-23,8

75,1

63,5

65,0

1,5

1,4

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

74,5

75,1

0,6

0,6

1,9

 

T-1683

6015,0

10120,8

-770,5

70,1

5,1

84,4

30,4

31,5

1,1

1,0

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

41,0

43,9

2,9

2,7

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

48,0

50,1

2,1

2,0

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

52,7

56,0

3,3

3,1

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

62,0

63,0

1,0

0,9

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

75,8

82,6

6,8

6,4

5,4

 

T-1684

6015,0

10120,7

-770,7

71,8

-0,3

84,5

0,0

3,0

3,0

2,9

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0

7,0

1,0

1,0

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

38,6

39,4

0,8

0,8

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

58,4

64,0

5,6

5,4

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

66,9

71,0

4,1

4,0

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

75,4

81,2

5,8

5,6

2,5

 

 

 Tabell 1 fortsätter. – Resultat från kärnborrning 2021, Pampalo underjordsgruva vid karelska guldlinjen i Finland

Hål ID

N

E

Avvägning

Riktning
(°)

Lutning
(°)

Längd
(m)

Från
(m)

Till
(m)

Längd längs borrhål (m)

Verklig bredd (m)

Au
(g/t) Ingen top cut

Au
(g/t) top cut*

T-1685

6015,0

10120,8

-770,9

71,6

-8,1

83

49,0

50,0

1,0

1,0

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

55,5

59,1

3,6

3,6

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

61,2

63,0

1,8

1,8

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

70,0

75,0

5,0

5,0

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

76,0

78,0

2,0

2,0

1,4

 

T-1686

6015,0

10120,7

-771,1

72,1

-17,0

78,7

31,0

32,0

1,0

1,0

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

67,4

68,4

1,0

1,0

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

77,1

78,0

1,0

0,9

1,3

 

T-1687

6014,5

10121,0

-770,7

78,5

-3,9

75,5

8,0

9,0

1,0

1,0

13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

57,9

61,0

3,1

3,0

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

66,2

73,1

6,9

6,8

2,5

 

T-1688

6014,5

10120,9

-770,9

79,0

-8,0

72,5

6,0

7,0

1,0

1,0

17,1

 

 

 

 

 

 

 

 

38,8

39,5

0,7

0,7

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

64,0

67,0

3,0

3,0

1,2

 

T-1689

6038,7

10103,9

-771,0

37,0

-19,4

108,5

89,6

91,7

2,1

1,6

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

95,1

96,6

1,5

1,1

4,6

 

T-1690

6038,7

10103,9

-771,0

50,6

-12,8

99,6

84,4

88,8

4,3

4,0

4,7

 

 

 

 

 

 

inklusive

87,8

88,8

1,0

0,9

14,2

 

 

 

 

 

 

 

 

95,6

96,6

1,0

0,9

1,1

 

T-1691

6038,7

10103,9

-771,1

43,8

-19,5

99,6

72,0

73,0

1,0

0,9

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

76,0

80,0

4,0

3,4

40,1

10,7

 

 

 

 

 

inklusive

76,0

77,1

1,1

0,9

63,0

20,0

 

 

 

 

 

inklusive

77,1

78,0

0,9

0,8

98,4

20,0

 

 

 

 

 

 

 

87,0

88,4

1,3

1,2

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

91,4

94,0

2,6

2,2

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

94,4

97,7

3,3

2,8

3,2

 

T-1692

6038,9

10104,0

-770,8

49,7

-6,5

93,6

78,7

82,8

4,1

3,6

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

90,6

91,6

1,0

0,9

1,2

 

T-1693

6038,9

10104,0

-771,0

44,9

-12,4

99,8

82,0

83,0

1,0

0,9

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

84,7

87,6

2,9

2,5

1,3

 

T-1694

6038,8

10103,9

-771,2

50,6

-18,0

103,0

59,0

60,0

1,0

0,9

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

63,4

64,3

0,9

0,9

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

83,3

84,7

1,5

1,3

21,0

14,1

 

 

 

 

 

 

 

89,6

97,7

8,2

7,4

3,6

 

 

 

 

 

 

inklusive

93,6

94,7

1,1

1,0

11,9

 

T-1695

6038,7

10103,8

-771,3

50,5

-22,7

102,5

56,3

57,9

1,6

1,4

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

95,6

99,4

3,8

3,4

9,9

8,6

 

 

 

 

 

inklusive

96,5

97,4

0,9

0,8

25,2

20,0

T-1696

6017,6

10101,6

-770,8

49,5

-0,9

102,7

81,4

83,6

2,3

2,0

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

92,3

97,3

5,1

4,4

4,7

 

T-1697

6037,3

10106,1

-771,1

56,7

-15,2

97,9

80,0

81,0

1,0

0,9

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

87,0

90,0

3,0

2,8

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

92,0

94,0

2,0

1,9

2,3

 

 

 Tabell 1 fortsätter. – Resultat från kärnborrning 2021, Pampalo underjordsgruva vid karelska guldlinjen i Finland

Hål ID

N

E

Avvägning

Riktning
(°)

Lutning
(°)

Längd
(m)

Från
(m)

Till
(m)

Längd längs borrhål (m)

Verklig bredd (m)

Au
(g/t) Ingen top cut

Au
(g/t) top cut*

T-1698

6037,3

10106,1

-771,7

61,0

-28,3

95,7

50,0

50,8

0,8

0,8

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

54,6

56,6

2,0

1,9

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

58,6

59,6

1,0

0,9

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

78,0

82,6

4,6

4,3

6,3

5,1

 

 

 

 

 

inklusive

79,0

79,8

0,8

0,8

26,8

20,0

 

 

 

 

 

 

 

88,0

90,5

2,5

2,4

6,5

 

T-1699

6017,5

10101,7

-770,7

54,7

4,8

105,6

57,5

62,0

4,6

4,0

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

65,0

67,5

2,5

2,2

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

76,8

79,1

2,3

2,1

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

81,2

86,2

5,1

4,5

5,7

 

 

 

 

 

 

inklusive

83,4

84,3

0,8

0,8

15,5

 

 

 

 

 

 

 

 

91,1

94,5

3,4

3,0

4,5

 

T-1700

6036,6

10105,9

-770,7

62,6

-3,6

90,3

72,5

73,5

1,0

1,0

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

79,9

86,0

6,1

5,8

4,9

 

T-1701

6036,7

10106,0

-770,9

63,5

-10,1

90,4

63,6

65,2

1,6

1,5

6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

83,6

87,1

3,5

3,4

2,6

 

T-1702

6036,7

10106,0

-771,1

62,1

-16,2

94,4

46,6

47,5

1,0

0,9

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

58,7

59,8

1,2

1,1

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

64,0

65,0

1,0

1,0

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

67,0

68,7

1,7

1,6

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

72,7

74,8

2,1

2,0

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

79,0

80,0

1,0

1,0

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

86,9

90,4

3,5

3,4

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

54,1

54,6

0,5

0,5

3,5

 

T-1703

6036,0

10105,6

-771,1

69,2

-17,9

92,3

60,0

61,9

1,9

1,8

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

77,4

84,5

7,2

7,1

20,5

8,9

 

 

 

 

 

inklusive

80,2

81,0

0,8

0,8

66,3

20,0

 

 

 

 

 

inklusive

82,0

83,0

1,0

1,0

63,6

20,0

 

 

 

 

 

 

 

51,9

54,0

2,1

2,1

2,8

 

T-1704

6036,1

10105,7

-771,3

68,2

-24,0

93,2

70,7

73,3

2,6

2,6

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

75,0

79,0

4,0

3,9

17,7

7,9

 

 

 

 

 

inklusive

75,0

76,0

1,0

1,0

59,2

20,0

 

 

 

 

 

 

 

83,1

85,9

2,8

2,7

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

55,0

56,0

1,0

0,9

3,9

 

T-1705

6035,5

10105,4

-770,3

75,2

3,4

93,5

81,9

86,9

5,1

4,8

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

91,7

92,7

1,0

0,9

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

45,0

46,0

1,0

1,0

52,9

20,0

T-1706

6035,5

10105,3

-770,5

74,3

-0,4

90,4

47,6

48,6

1,0

1,0

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

82,8

89,4

6,6

6,4

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

55,5

56,5

1,0

1,0

3,4

 

 

 Tabell 1 fortsätter. – Resultat från kärnborrning 2021, Pampalo underjordsgruva vid karelska guldlinjen i Finland

Hål ID

N

E

Avvägning

Riktning
(°)

Lutning
(°)

Längd
(m)

Från
(m)

Till
(m)

Längd längs borrhål (m)

Verklig bredd (m)

Au
(g/t) Ingen top cut

Au
(g/t) top cut*

T-1707

6035,5

10105,4

-770,7

75,6

-7,9

90,5

81,8

87,2

5,4

5,4

6,4

6,1

 

 

 

 

 

inklusive

86,5

87,2

0,7

0,7

22,4

20,0

 

 

 

 

 

 

 

50,9

52,0

1,1

1,1

4,2

 

T-1708

6035,5

10105,4

-770,9

75,6

-14,3

90,4

55,0

57,0

2,0

2,0

17,9

10,6

 

 

 

 

 

inklusive

55,0

56,0

1,0

1,0

34,5

20,0

 

 

 

 

 

 

 

71,5

72,5

1,0

1,0

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

84,6

86,6

2,1

2,0

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

47,5

48,9

1,4

1,3

2,8

 

T-1709

6035,6

10105,5

-771,6

74,7

-32,7

87,3

60,0

61,0

1,0

1,0

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

71,1

74,5

3,4

3,2

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

84,3

86,3

2,0

1,9

1,2

 

Fotnot: Koordinater är belägna i det lokala gruvnätverket, en lägre ”cut-off” på1,0 g/ton guld har använts för alla intervall, * Provresultat har en ”top cut” på 20 g/t guld (Baserat på 2018 mineral resursestimat för Pampalo underjordiska gruva).

 

Bakgrund

 

Pampaloguldgruva är belägen 45 kilometer nordöst om Ilomantsi kommun i östra Finland. Pampalogruvan har varit i produktion mellan 1996 till 1999 av Outokumpu Mining Oy och av Endomines mellan åren 2011–2018. Gruvan har hittills producerat 180 000 uns (5 600kg) med en genomsnittlig guldhalt på 3,6 g/t.
 

Pampalo är en orogenisk guldförekomst belägen inom Ilomantsi grönstensbälte. Förekomsten karaktäriseras av en serie sub-vertikala, flacka, parallella pipor som vetter mot nordöst och är parallella med den lokala foliationen och veckningsaxeln. Detta implicerar en stark strukturell kontroll av mineralisering. Mineraliseringen ligger i en intermediär pyroklastit, som har genomgått metamorfos till grönsten – lower-amphibolite facies.

 

Borrtekniska data
 

All den underjordiska borrningen är utförd av Northdrill Oy, som använt BQTK tuber, vilket resulterat i borrkärnor uppgående till 40,7mm i diameter. Borrhålsplatskoordinater, borrhålsstartriktningar och borrhålslutningar har bestämts med gruvmätningsinstrument. Mätningar av bäringar och lutningar i borrhålen har gjorts med ett Deviflex TM instrument. Alla borrkärnor har orienterats med Reflex ACT utrustning.

 

Laboratorie och QA/QC förfaranden
 

Borrkärnorna har loggats av Endomines egen personal. Förberedningen och analysen av de underjordiska borrkärnorna har gjorts i Endomines laboratorium vid Pampalogruvan, Finland, eller vid CRS Minlab Oy i Kempele, Finland. Analysen av kärnproven vid laboratoriet gjordes med en MPC's PAL1000 PULVERISE AND LEACH maskin med AAS avslutning. Använd provstorlek bestod utav en 500 gram krossad borrkärna.
 

Normala QA/QC (Quality Assurance/Quality Control) förfaranden har använts för alla prov, med standard, blanks och dubletter vilka rutinmässigt har gjorts som del av provtagningsprogrammet. Kvaliteten av kärnprovförberedningen, säkerhets integreringen samt den kemiska analysen motsvarar eller är högre än nuvarande industriella standarder och krav enligt JORC-koden.
 

Kvalificerad person
Uppgifterna i denna rapport har kontrollerats av "Eurogeologist" MSc (Geol) Jani Rautio som i enlighet med Fennoscandian Review Boards standard är en "Kvalificerad Person (QP). Jani Rautio är anställd av Endomines.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Seppo Tuovinen, ställföreträdande VD, seppo.tuovinen@endomines.com, +358 50 576 0143

Jani Rautio, Head of Geology, Finland, jani.rautio@endomines.com, +358 50 593 0812

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 kl. 12:00 CET.
 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.
 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).