31.3.2022

Förändring av antalet aktier och röster i Endomines

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB (publ), pressmeddelande 31 mars 2022 kl 19:30 CET

 

Det totala antalet aktier och röster i Endomines AB (publ) ("Endomines" eller "Bolaget") per den 31 mars 2022 uppgår till 261 198 378.

 

Antalet aktier och röster i Bolaget har under mars månad ökat med 28 571 429 till följd av nyemissionen av aktier till Bolagets obligationsinnehavare och ytterligare 3 423 913 till följd av att LDA Capital Limited har konverterat delar av sitt konvertibellån till aktier i Bolaget. Efter nyemissionen och konverteringarna uppgår Endomines aktiekapital till 522 396 756 kronor och antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 261 198 378.

 

 

Kontaktperson

Mikko Sopanen, CFO, mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439

 

Denna information är sådan information som Endomines AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt markandsmissbruksförordningen (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 19:30 CET den 31 mars 2022.

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).