27.12.2019

Korrigering Endomines finansiella kalender för år 2020

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, pressmeddelande 27.12.2019 kl. 08:30 CET

Datum för publiceringen av Årsredovisningen 2020 nu tillagd:

Endomines AB (publ) offentliggör sin finansiella kalender för år 2020.

Endomines finansiella kalender för år 2020 är följande:

Bokslutskommuniké 2019: 13 februari 2020 
Delårsredogörelse Q1-2020:      14 maj 2020
Halvårsrapport H1-2020:    20 augusti 2020 
Delårsredogörelse Q3-2020:  12 november 2020 

Årsredovisningen kommer senast att publiceras under veckan som börjar april den 20, 2020 (vecka 17).

Årsstämman planeras att hållas tisdagen den 19 maj 2020. Kallelse till årsstämman kommer att skickas ut av Endomines styrelse vid ett senare skede.

Kontaktperson
Marcus Ahlström, vice VD och CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 december 2019 kl. 08:30 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).