30.12.2021

Förändring av antalet aktier och röster i Endomines

(52-2021) SWE - Number of shares (2021-12-30)

Förändring av antalet aktier och röster i Endomines

Endomines AB (publ), pressmeddelande 30 december 2021 kl 10:00 CET

 

Det totala antalet aktier och röster i Endomines AB (publ) ("Endomines" eller "Bolaget") per den 30 december 2021 uppgår till 225 793 946.

 

Antalet aktier och röster i Bolaget har ökat med 2 673 911 under december till följd av den riktade nyemission av aktier som genomfördes under Endomines finansieringsarrangemang med LDA Capital. Efter ovan nämnd emission uppgår Endomines aktiekapital till 451 587 892 kronor.

 

Kontaktperson

Seppo Tuovinen, ställföreträdande VD, seppo.tuovinen@endomines.com, +358 50 576 0143

 

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2021 klockan 10:00 CET.

 

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).