7.4.2021

Uppdatering av Endomines mineralreserver och mineraltillgångar

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 7 april 2021 kl. 12:15 CEST

Endomines offentliggör 2020 mineralreserver och mineraltillgångar för Pampalo-gruvan samt mineraltillgångar för övriga fyndigheter vid den Karelska guldlinjen per den 31 december 2020, och reservuppskattningar för guldprojekten i Idaho och Montana, USA samt silvertillgångarna vid Montana, USA.

Pampalo-gruvans guldreserver och tillgångar samt mineraltillgångarna längs med den Karelska guldlinjen

Pampalo-gruvan har varit under skötsel och underhåll sedan oktober 2018. Återstarten av Pampalo-gruvan har planerats för 2021 och därav har endel av mineraltillgångarna konverterats till malmreserver. Pampalomalmernas förlängning har en sannolik malmreserv uppgående till 131 000 ton med en guldhalt på 2,93 g/t uppgående till 12 300 uns guld, utöver detta finns det potentiella tillgångar innehållandes 20 340 uns i 118 125 ton mineraliserat material med en guldhalt om 5,36 g/t. Bolaget har planerat ett underjordiskt borrningsprogram under 2021 för att utöka borrdensiteten och uppgradera klassificeringen av den djupa förlängningen.

Med de övriga fyndigheterna längs den Karelska guldlinjen har det inte skett några förändringar i mineraltillgångarna. Under 2021 planeras en uppdatering samt validering av mineraltillgångarnas uppskattningar. Uppdateringarna kommer att reflektera en ökad geologisk förståelse för tillgångarna och förändringar i nuvarande marknadsförhållanden.

Uppskattningarna vid Pampalo-gruvan och den Karelska guldlinjen har gjorts i enlighet med JORC-koden (“Joint Ore Reserve Committee Code”) vilken är den australiensiska koden från 2012 om rapportering av mineralreserver och mineraltillgångar.

Mineraltillgångarna i Idaho, USA

Under 2020 fortsatte man arbetet med att få än bättre uppfattning om guldprojekten i Idaho, som anskaffades i februari 2018. Endomines jobbar fortsättningsvis på att utveckla Friday-gruvan och överföra en del av de uppskattade 97 200 uns guld antagna och indikerade tillgångarna, som innefattas i 462 000 ton mineraliserat material till malmreserver, samt även en del av de antagna 46 700 uns guld, som innefattas i 296 000 ton mineraliserat material.

Mineraltillgångarna gällande Deadwood, Rescue och Kimberly propsekteringsprojekten är klassificerade som historiska tillgångar, eftersom de är gjorda före nuvarande gällande standarder. Endomines påpekar, att fastän de presenterade historiska tillgångar för Kimberly, Rescue och Deadwood verkar vara i linje med NI 43–101 kapitel 1.2 och 1.3 definitioner, så har inte tillräckligt med arbetet gjorts av en kvalificerade person för att klassificera de historiska uppskattningarna som nuvarande mineraltillgångar, och Endomines behandlar därför inte de historiska uppskattningar varken som kuranta eller pålitliga

Friday-gruvans och Buffalo Gulch-projektets rapporterade mineraltillgångar i Idaho, USA, är klassificerade enligt Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (“CIM”) –standarder för mineralreserver och mineraltillgångar, och är framställda enligt, CIM Standing Committee on Reserve Definitions and adopted by CIM Council on May 10, 2014.

Det har inte skett några förändringar i rapporterade mineraltillgångar för de övriga fyndigheterna i Idaho. Under 2021 planeras en uppdatering samt validering av mineraltillgångarna. Uppdateringarna kommer att reflektera en ökad geologisk förståelse för tillgångarna och förändringar i nuvarande marknadsförhållanden

Guld och silverreserver i Montana, USA

I oktober 2020 slutförde Endomines förvärvet av US Grant och Kearsarge guld-projekten i Montana, USA. US Grant gruvan är ett höghaltigt, underjordiskt guld och silverprojekt med historiska resurser uppgående till totalt 165 700 uns guld och 4,47 miljoner uns silver innehållandes 346 000 ton mineraliserat material. Guld och silvermalm har brytits vid gruvan i perioder mellan åren 1867 och 1984. Kearsarge projektet är ett höghaltigt underjordiskt guldprojekt med historiska tillgångar på totalt 380 700 uns guld innehållandes i 4,1 miljoner ton mineraliserat material.

Dessa tillgångar tillför bolaget totalt 546 400 uns av historiska tillgångar och 4,47 miljoner uns silver med betydande tilläggspotential för ytterligare mineraltillgångar genom vidare prospektering av området.

Endomines behandlar inte de historiska beräkningarna vid US Grant och Kearsarge-projektet varken som mineral tillgånga eller mineral reserver definierade enligt NI 43-101.

Tabell 1. Mineralreserver och mineraltillgångar vid Pampalo och den Karelska Guldlinjen i Finland:

Malmlreserver - Karelska Guldlinjen (status dec 31 2020)
Förekomst Ton Guldhalt g/t Oz kg Klassificering Upprättat av
Pampalo 131 000 2,93 12 340 384 Sannolika Endomines (1)
Pampalo Reserver totalt 131 000 2,93 12 340 384 Sannolika Endomines  
Totalt 131 000 2,93 12 340 384
           
Mineraltillgångarna är i tillägg till malmreserverna.        
             
Mineraltillgångar – Karelska Guldlinjen, (status dec 31 2020)
Förekomst Ton Guldhalt g/t Oz kg Klassificering Upprättat av
Pampalo Resurser          
Pampalo East 229 000 1,8 12 897 401 Indikerade Endomines (3)
Pampalo NW 29 000 2,5 2 284 71 Indikerade Endomines (4)
Pampalo Indikerade Totalt 258 000 1,8 15 181 472 indikerade Endomines
Pampalo Deep 118 125 5,36 20 341 633 Antagna Endomines (2)
Pampalo D-zone 164 110 1,9 9 912 308 Antagna Endomines (2)
Pampalo East 62 000 1,4 2 791 87 Antagna Endomines (3)
Pampalonlammit 103 000 1,8 5 961 185 Antagna Endomines (4)
Pampalo Antagna Totalt 447 235 2,7 39 005 1 213 Antagna Endomines
Karelska guldlinjen minerlatillgångar  
Hosko 35 000 4,1 4 557 142 Kända Geoconsulting Parkkinen (5)
Hosko 675 000 1,2 25 761 801 Indikerade Geoconsulting Parkkinen (6)
Muurinsuo 354 000 1,9 22 080 687 Indikerade Endomines (7)
Kuivisto East 37 000 3,2 3 807 118 Indikerade MAPTEK
Karelska Guldlinjen Kända + Indikerade Totalt 1 101 000 1,6 56 204 1 748 Kända+ Indikerade
Hosko 240 000 0,8 6 019 187 Antagna Geoconsulting Parkkinen (5)
Rämepuro 136 000 2,3 9 926 309 Antagna Geoconsulting Parkkinen (6)
Muurinsuo 231 000 1,4 10 398 323 Antagna Endomines (7)
Kuivisto East 145 000 1,0 4 662 145 Antagna MAPTEK
Kuittila 275 000 2,6 22 988 715 Antagna GSF, historical  
Korvilansuo 256 000 2,0 16 461 512 Antagna Outotec (Finland) Oy (8)
Karelska Guldlinjen Antagna Totalt 1 283 000 1,7 70 453 2 191 Antagna
Alla mineraltillgångar ovan rapporteras i enlighet med JORC-koden (förutom Kuittila). Alla siffror är individuellt avrundade.  
(1) Uppskattningen av malmreserven är baserad på underjordisk planerings- och utvecklingsdesign.Cut-off 1,5 g/t guld, top cut 10 g/t guld, utspädning 15-30% och malmförlust 5%.
(2) Cut-off 1,5 g/t; top cut 10-20 g/t guld            
(3) Cut-off 0,5 g/t; top cut 7 g/t guld            
(4) Cut-off 0,5 g/t; top cut 10 g/t guld              
(5) Cut off 0,5 g/t; top cut 11g/t (låghaltig domän) or 50 g/t gold (höghaltig domän)    
(6) Cut-off 0,5 g/t, top cut 40 g/t guld            
(7) Cut-off 0,5 g/t, top cut 10 g/t guld            
(8) Cut-off 0,5 g/t gold; ingen top cut            
Troy uns = 31,1035g              

Tabell 2. mineraltillgångar i Idaho och Montana, USA

Mineraltillgångar – Idaho/Montana, USA (status dec 31 2020)
Förekomst Ton Guldhalt g/t Oz kg Klassificering Upprättat av
Friday Resurser          
Kända 245 000 6,88 54 200 1 686 Kända Hard Rock Consulting (1,2)
Indikerade 217 000 6,16 43 000 1 337 indikerade Hard Rock Consulting (1,2)
Kända + Indikerade 462 000 6,54 97 200 3 023 Kända+indikerade Hard Rock Consulting (1,2)
Antagna 296 000 4,91 46 700 1 453 Antagna Hard Rock Consulting
Buffalo Gulch Resurser    
Kända 3 515 000 0,57 64 800 2 016 Kända Hard Rock Consulting (1,3,4)
Indikerade 3 230 000 0,48 49 900 1 552 indikerade Hard Rock Consulting (1,3,4)
Kända + Indikerade 6 745 000 0,53 114 700 3 568 Kända+indikerade Hard Rock Consulting (1,3,4)
Antagna 2 128 000 0,38 25 700 799 Antagna Hard Rock Consulting (1,3,4)
Historiska Resurser    
Rescue 67 000 21,35 45 980 1 430 Historiska Kimberly Mines, (2004) (5)
Kimberly 261 000 19,18 160 930 5 005 Historiska Laczay, (2010) (5)
Deadwood 2 375 000 0,77 58 601 1 823 Historiska BEMA Gold Corporation, (1989) (5)
US Grant 346 000 14,89 165 700 5 152 Historiska McLeod, (1990) (5)
Kearsarge 4 100 000 2,98 381 000 12 218 Historiska Transatlantic Mining, (2019) (5)
Historiska Totalt 7 149 000 3,58 812 211 25 628 (5)
(1) Kända, indikerade och antagna mineralklassifikationer tilldelas enligt CIM Definition Standards. Mineraltillgångar, som inte är mineralreserver, har inte ett bevisat ekonomiskt värde och det finns ingen garanti att mineraltillgångar kommer att konverteras till en mineralreserv. Mineraltillgångar tonnage och innehåll av metall har avrundats för att reflektera noggrannheten av estimatet, och summeringen av siffrorna stämmer nödvändigtvis inte på grund av avrundning.
(2) Mineralresurs estimatet har förberetts av HRC på basen av data och tillgänglig information från 1 mars 2016. Kända, indikerade och antagna mineraltillgångar är rapporterade enligt ett basestimat som beaktar en cutoff halt på 3,4g/t Au baserat på estimerade operativa kostnader, återvinning och ett 1,300$/oz guldpris.
(3) Mineralresurs estimatet har förberetts av HRC på basen av data och tillgänglig information från 10 december 2017. Kända, indikerade och antagna mineraltillgångar är rapporterade enligt ett basestimat som beaktar en cutoff halt på 0,14g/t Au baserat på estimerade operativa kostnader, återvinning och ett 1,300$/oz guldpris.
(4) Vid gropen tillvaratagna mineraltillgångar uppnår testet för rimligt prospekt för ekonomiskt tillvaratagande och kan deklareras som en mineraltillgång. Optimeringen av gropen baseras på ett guldpris av 1,300$/oz och gruv, process samt G&A kostnader uppgående till 15,20$ per ton processerade metallurgiska återvinningar av guld är 90%.
(5) Endomines uppmärksammar att fast de historiska tillgångarna presenterade generellt verkar vara i enlighet med de som meddelas enligt NI 43-101 sektion 1.2 och 1.3, har en kvalificerad person inte utfört tillräckligt med arbete för att klassificera de historiska estimaten av nuvarande mineraltillgångar, och Endomines behandlar ej de historiska estimaten som kuranta eller pålitliga.
Troy uns = 31.1035g

Tabell 3. Silvertillgångar i Montana, USA

Silvertilgångar – Montana, USA  (status Dec 31 2020)
Förekomst Ton Guldhalt g/t Oz kg Klassificering Upprättat av
US Grant 346 000 402 4 470 000 139 033 Historiska McLeod, (1990) (1)
Historic Total 346 000 402 4 470 000 139 033
(1) Endomines uppmärksammar att fast de historiska tillgångarna presenterade generellt verkar vara i enlighet med de som meddelas enligt NI 43-101 sektion 1.2 och 1.3, har en kvalificerad person inte utfört tillräckligt med arbete för att klassificera de historiska estimaten av nuvarande mineraltillgångar, och Endomines behandlar ej de historiska estimaten som kuranta eller pålitliga.

Detta uttalande har godkänts av Eurogeolog Jani Rautio MSc (Geol) i egenskap av ”kvalificerad person” enligt Fennoscandian Association for Metals and Mining Professionals (FAMMP) standarder. Jani Rautio är anställd på heltid av Endomines.

Kontaktperson
Rauno Pitkänen, ställföreträdande VD, +358 40 595 4412, rauno.pitkanen@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2021 kl. 12:15 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).