10.6.2019

Endomines förväntade Life of Mine cash cost för alla gruvprojekt i Idaho är USD 550-800/oz och vissa storägare förhandlar möjliga förändringar av villkoren till Endomines konvertibellån

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, Pressmeddelande 10.6.2019 kl. 08:30 CEST

Endomines är nöjda över att meddela att man vid årsstämman idag kommer att presentera att den förväntade Life of Mine (LOM) cash cost för alla gruvprojekt i Idaho förväntas vara i intervallet USD 550-800/oz. Cash cost för Friday-gruvan förväntas som tidigare publicerats vara i intervallet USD 650-900/oz.

Endomines meddelar även att vissa av Bolagets storägare, vilka tillsammans äger mera än 20% av aktierna i Endomines, har informerat Bolagets styrelse att dom förhandlar om möjliga förändringar av villkoren till Endomines konvertibellån till TVL Gold. Tanken med dessa förändringar vore att 50% av lånekonvertibeln skulle konverteras till aktier redan under 2019 och att återstoden av konvertibellånet skulle konverteras till aktier senast den 1 april 2022, vilket skulle förlänga maturiteten för lånekonvertibeln med ett år.

Dessa aktieägare har uttryckt sin intention att begära en extraordinär årsstämma under 2019 för att ta beslut om sådana möjliga förändringar.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingmar Haga, styrelseordförande, +358 40 700 35 18 ingmar.haga@endomines.com
Marcus Ahlström, ställföreträdande VD, +358 50 544 68 14 marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2019 kl. 08:30 CEST.
 

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen.
Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).