31.1.2019

Endomines rapporterar lovande prospekteringsresultat från den Karelska guldlinjen

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 31.1.2019 kl 14:00 CET

Endomines publicerar en uppdatering av prospekterings aktiviteterna vid sin egendom längs med den Karelska guldlinjen i östra Finland. Resultaten bekräftar den höga prospekteringspotentialen vid Karelska guldlinjen och belyser speciellt områden nära den nuvarande gruvan vilket kräver uppföljande borrning.

Höjdpunkter

 • Ett borrningsprogram inkluderande 28 hål, totalt 3 332 meter nära Pampalo-gruvan, Central Duplex samt Palosuo områdena slutfördes
 • Borrningsresultat inklusive bl.a. följande lovande skärningar (rapporterade i hålets riktning):
  • Borrhål P-423 skuret 1,7m @ 3,8 g/t guld 1km norr om Pampalo-gruvan vid Pampalonlammit guld mineralisering i Pamplo NW gruvtillståndsområde bekräftar djupare förlängningar i denna guldzon
  • Borrhål P-424 skuret låghaltig mineralisering över 31,8m @ 0,3 g/t guld, innehållandes 1,1m @ 2,8 g/t guld omedelbart österom Pampalo dagbrott, i Juttuhuuhta zonen, beläget innanför Pampalo gruvkoncession och endast 200 meter österom Pampalos huvud guldlinser
  • En bred mineraliserad zon skars vid Palosuo som är beläget 1km söderom Rämepuro satellit-gruva, borrhål PA-1 skuret 23.5m @ 0,5 g/t guld, innehållandes 1,9m@2,55 g/t guld
 • Totalt samlades 2 093 djupmoränprover in under 2018, provtagningen fokuserades främst på områden nära Pampalo, Central Duplex och Hosko nord-områden; analysresultaten från ca. 75% av proverna som tagits har hittills erhållits, flera nya guld anomalier har skisserats och slutlig tolkning av resultaten väntar
 • Hyperspektral undersökning, inklusive inducerad polariserings undersökning, UAV magnetisk undersökning samt gravimetrisk undersökning över områden nära Pampalo-gruvan och norrom Hosko har skisserat potentiella förlängningar till kända mineraliseringar, eller nya områden och dessa resultat kommer att kombineras med djupmoränproverna för att definiera nya borrmål
 • Sammanlagt 140 prover samlades in under Endomines ”Kultakisa Kakkonen” (guldtävlingen Kakkonen) av vilka många visade lovande analysresultat

Resultaten från 2018 års borrningsprogram finns i prospekteringsrapporten på Bolagets engelska version av hemsidan:

https://endomines.com/wp-content/uploads/2019/01/Endomines_2019_Exploration_update_final2.pdf

Rapporten är skriven på engelska.

En omfattande strukturell kartläggning av Central Duplex och Hosko områdena slutfördes under sommaren 2018 fältstudier. Över 100 berg observationer gjordes, och en stor mängd strukturell data samlades in. Den insamlade datan kommer att läggas till Bolagets databas och kommer att användas för att vidareutveckla den tredimensionella strukturella modellen av den Karelska guldlinjen.

Tre olika geofysiska undersökningar, inducerade polariserings undersökningar, UAV magnetisk undersökningar och mark gravitations undersökningar utfördes under 2018 prospekterings program för att samla in information av berggrunden under moränskikten och definiera borrmål på basen av geofysiska anomalier. Den inducerade polariserings undersökningen utfördes vid områdena söderom Pampalo och norrom Hosko. UAV magnetisk undersökning utfördes i de norra delarna av den Karelska guldlinjen.
Bearbetningen av datan från de geofysiska undersökningarna pågår ännu.

Endomines utför ett project med hyperspektral avbildning tillsammans med GTK (Geologiska forskningscentralen). I projektet avläses ungefär 30 000 meter befintliga borrkärnor från Karelska guldlinjen med syftet att skapa en omfattande mineralogisk modell av området. All avläsning utfördes under 2018 och resultaten bearbetas som bäst av GTK.

Endomines organiserade en guldletartävling, “Kultakisa Kakkonen (guldtävlingen Kakkonen)”, i samarbete med GTK i Finland, i Ilomantsi, östra Finland. Tävlingen pågick under sommarperioden 2018. Sammanlagt fick man in 140 prover under tävlingen. Många av proverna var lovande och kom tillbaka med goda resultat från laboratorie analyserna. Vinnarna av tävlingen kommer att bli belönade den 31 januari 2019 och resultaten kommer att publiceras på Bolagets hemsida.

Kvalificerad person: Den tekniska informationen i denna pressrelease har förberetts och kontrollerats av eurogeologen Jani Rautio MSc (Geol) i egenskap av kvalificerad person enlighet den Fennoskandiska föreningen för metall och gruv yrkesverksamma, FAMMP, –standarder. Jani Rautio är heltidsanställd hos Endomines.

Mineralrättigheterna för prospekterings aktiviteterna som här rapporterats ägs helt av Bolaget.

“Vi kan nöjt konstatera att resultaten under 2018 bekräftar den höga prospekteringspotentialen vid Karelska guldlinjen och uppmuntrar oss att fortsätta arbetet vid detta område. Resultaten från borrnings och djupmoränproverna nära Pampalo-gruvan indikerar på fortsatt potentiella fyndigheter även inom existerande gruv koncessionsområde. Resultaten har vidgat samt förbättrat vår förståelse av den regionala geologin, vilket i sin tur hjälper oss att fortsatt förbättra vår 3D strukturmodell av området och definiera vårt prospekterings program för 2019 och framöver, säger Endomines VD Saila Miettinen-Lähde”.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019 kl. 14:00 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen.
Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).