16.8.2021

Endomines meddelar att guldproduktionen startar vid Friday-gruvan i Idaho, USA.

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, Pressmeddelande 16.8.2021 KL. 08:30 CEST

Endomines AB (“Bolaget” eller “Endomines”) är glada över att meddela att gruvdriften har påbörjats vid Bolagets Friday gruva i Idaho och att Orogrande anrikningsverk har slutfört torrprovningen av verket och kommer att slutföra våtprovningen vid verket samt påbörja anrikningen av malmen i slutet av augusti 2021. Personalstyrkan har ökat till över 50 anställda för att möjliggöra full produktionskapacitet under Q3-Q4 2021.

Under Q2 2021 har Endomines fokuserat på återstarten av produktionen vid Friday gruvan bl.a. genom investering i ny gruvutrustning. Investeringarna inkluderar två nya underjordiska lastare, en jumbo och en långhåls borrigg samt en tredje lastbil.

Gruvans underjordiska infrastruktur och service har även förnyats och förbättrats för att möjliggöra djupare malmutveckling samt flera olika arbetsområden. Förbättringarna inkluderar förbättrad ventilation, avvattning, elförsörjning och luftförsörjning för att säkerställa tillräcklig kapacitet och tillgodose nuvarande och framtida bruksbehov.  

Produktionen för de följande 3 månaderna är redan sprängt i strossarna och malmen transporteras för tillfället från gruvan upp till ytan och vidare till malmlagret vid Orogrande anrikningsverk. Lagret vid anrikningsverket uppgår för tillfället till över 1 500 ton färdigt för våt provision vid anrikningsverket. Utvecklingen av strossarna i den södra ändan av fyndigheten på nivån S4500 kommer att möjliggöra tillgång till högre haltig malm efter att anrikningsverket kommit upp i full kapacitet.

I juli 2021 påbörjades ett underjordiskt kärnborrninsgprogram vid Friday uppgående till 2 340m. Borrningsresultatet kommer att förbättra förståelsen av malmhalterna i de övre strossarna i gruvan vilka kommer att förse anrikningsverket med malm under åren 2022 och 2023.

I Orogrande anrikningsverk har också gjorts ett stort förbättringsprogram med investeringar uppgående till över 1 MSUD fokuserat främst på öppnandet av flaskhalsar i tillverkningsprocessen. Detta för att möjliggöra en produktionskapacitet uppgående till 5 000 ton per månad. Övriga förbättringar vid anrikningsverket inkluderar installationer av avvattningen för avfallet och koncentratet, förbättring av laboratoriet samt installering av ett instrumentkontrollsystem för att förbättra kontrollen av hela produktionsprocessen.

Arbete för att utveckla US Grant och Kearsarge projekten
Endomines’ startegi på medellång sikt inkluderar utvecklingen av US Grant och Kearsarge guldgruvsförekomsterna under inkommande år. Planering och due diligence arbetet har nu påbörjats vid dessa höghaltiga guldprojekt belägna i Montana, USA. Arbetet inkluderar miljö, prospekterings, anriknings och projektaktiviteter för att utvärdera den ekonomiska potentialen av fyndigheterna.

Under Q3 2021 påbörjas förberedelserna för att uppdatera mineralresursestimaten. Detta kommer att följas av en konceptuell malmmodellering och ett första kärnborrningsprogram för att bekräfta de historiska mineralresurserna. Borrningsprogrammet kommer även att bidra med nytt material för anrikningsstudierna. Miljöarbetet kommer att fokusera på baslinjestudier för tillståndslovsaktiviteter, samt även tillståndslov för prospektering och övervakning av projektet.

US Grant och Kearsarge projekten är hörnstenar i utvecklingen av Endomines gruppens strävan till att märkbart öka bolagets guldproduktion.

Kontaktpersoner
Marcus Ahlström, ställföreträdande VD och ekonomichef, +358 50 544 6814, marcus.ahlstrom@endomines.com
Vern Langdale, Operativ verksamhetschef, +358 44 422 9657, vern.langdale@endomines.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2021 kl. 08:30 CEST.
 

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).