Endomines tillhandahåller regelbundet information om sitt finansiella resultat genom att offentligt offentliggöra en årsredovisning, kvartalsrapporter, uttalanden, årsredovisning samt en revisionsrapport. Här finns årsredovisning, kvartalsrapporter och presentationen årligen.