Finansiell information:

  •  Bokslutskommuniké 2021 | 25.2.2022
  • Årsredovisning 2021 | publiceras under veckan som börjar den 25.4.2022 (vecka 17)
  • Årsstämman är planerad att äga rum tisdagen den 24 maj 2022. Styrelsen kommer att sammankalla till mötet vid ett senare skede.
  • Halvårsrapport H1-2022 | 18.8.2022