Finansiell information:

  • Finansiella rapporter 2019 | 13 februari 2020
  • Årsredovisning 2019 | 21 april 2020
  • Affärsöversikt Q1-2020 | 14 maj 2020
  • Halvårsrapport H1-2020 | 20 augusti 2020
  • Affärsöversikt Q3-2020 | 12 november 2020