Finansiell information:

  • Bokslutskommuniké 2020 | 18 februari 2021
  • Årsredovisning 2020 | under veckan som börjar den 19 april 2021
  • Delårsredogörelse Q1-2021 | 20 maj 2021
  • Halvårsrapport H1-2021 | 19 augusti 2021
  • Delårsredogörelse Q3-2021 | 11 november 2021