Endomines publicerar finansiell information för år 2018 enligt följande schema:

  • Finansiella rapporter för år 2017 | 28 februari
  • Årsredovisning | 29 mars
  • Delårsrapport januari-mars 2018 | 17 maj
  • Halvårsrapport januari-juni 2018 | 16 augusti
  • Delårsrapport juli-september 2018 | 14 November

Finansiella rapporter 2018 / 14 februari 2019.