Finansiell information:

  • Finansiella rapporter för år 2017 | 28 februari
  • Årsredovisning | 29 mars
  • Delårsrapport januari-mars 2018 | 17 maj
  • Halvårsrapport januari-juni 2018 | 16 augusti
  • Delårsrapport juli-september 2018 | 14 November
  • Finansiella rapporter 2018 | 14 februari 2019.

 

Uppkommande händelser:

  • Mines & Money den 26-29. November i London. VD Saila Miettinen-Lähde presenterar Endomines på tisdagen den 27 november på Business Design Center ”Spotlight Theatre kl. 10:50.
  • Stora Aktiedagen den 26 november i Stockholm. CFO Marcus Ahlström berättar om Endomines som investering.