Finansiell information:

  • Finansiella rapporter 2018 | 14 februari 2019.
  • Affärsöversikt Q1-2019 8 maj 2019
  • Halvårsrapport H1-2019 16 augusti 2019
  • Affärsöversikt Q3-2019 7 november 2019

 

Uppkommande händelser: