Kari Vyhtinen, VD

+358 40 5850 050

kari.vyhtinen@endomines.com