Endomines är ett flexibelt och modernt gruvbolag. Vi prospekterar aktivt efter guldreserver och bedriver gruvproduktion i Finland och USA. Vårt syfte är att öka Bolagets värde genom att utveckla våra tillgångar till ekonomiskt lönsamma gruvor i enlighet med hållbar praxis för all gruvverksamhet. Därtill strävar vi efter tillväxt genom fusioner, företagsköp och andra samarbetsarrangemang.

Endomines kontrollerar prospekteringsrättigheterna längst med hela den Karelska guldlinjen i Östra Finland där vi arbetar med flera omfattande prospekteringsprojekt som utnyttjar allra senaste teknologier. Därtill kontrollerar vi gruvrättigheter på flera håll inom området, t.ex. gruvrättigheterna till Pampalo där brytningen sker i en underjordisk gruva. I USA består vår verksamhet av sju guldprojekt; fem i Idaho och två i Montana.

Vår historia sträcker sig tillbaka i tiden till år 1996 då vi köpte rättigheterna till den Karelska Guldlinjen. Moderbolaget Endomines AB, har sin hemvist i Sverige. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki.