I dess insideradministration följer Endomines riktlinjerna för insiders som utfärdats av Nasdaq Stockholm Ltd kompletteras av Endomines egna insiderregler som godkänts av styrelsen.

Insiderregister

Enligt föreskrifter som EU MAR utfärdat har Bolaget inte längre ett offentligt insiderregister.

Stängt

För Endomines ledare, som definieras av Bolaget, baserat på EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR), och mottagare av finansiell information (enligt Bolagets insiderregler), är det förbjudet att handla med Bolagets värdepapper mellan utgången av varje kvartal tills dag då resultaten offentliggörs. Det stängda fönstret ska dock alltid innehålla minst en 30-dagar lång period före offentliggörandet av den (kvartalsvis) publicerade delårsrapporten eller årsresultaten och efter offentliggörandet.

(30 dagar)

Utgångsdatum år 2018
Januari 1 – 28 februari 2018
April 1 – 17 maj 2018
Juni 1 – 16 augusti 2018
September 1 – 14 november 2018

(Obs: upphör då offentliggörandet av den respektive rapporten)