Aktieägarna med ett aktiekapital som överstiger 5 procent i Endomines är för närvarande:

Joensuun Kauppa ja Kone Oy: 10,5% av aktiekapitalet och rösträtterna