Aktieägarna med ett aktiekapital som överstiger 5 procent i Endomines är för närvarande:

TVL Gold 1 LLC: 24,79% av aktiekapitalet och rösträtterna

Joensuun Kauppa ja Kone Oy: 8,57% av aktiekapitalet och rösträtterna