Aktien handlas på NASDAQ Stockholm (ENDO) med sidonotering på NASDAQ Helsinki (ENDOM)

Totalt antal aktier uppgår till 115 912 640.