Välkommen till Endomines våra investerarsidor, som erbjudar omfattande information om Endomines som investeringsobjekt. Endomines driver en guldgruva i Pampalo och prospektering längs den karelska Guldlinjen i östra Finland och utvecklar gruvdrift i Idaho, USA. Vårt syfte är att öka Bolagets värdegenom att utveckla våra tillgångar till ekonomiskt lönsamma gruvor i enlighet med hållbar praxis för all gruvverksamhet. Därtill strävar vi efter tillväxt genom fusioner, företagsköp och andra samarbetsarrangemang.

Moderbolaget Endomines AB, har sin hemvist i Sverige. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Endomines publicerar alla finansiella rapporter på svenska, vilket är bolagets officiella rapporteringsspråk. Börsmeddelanden publiceras på svenska, finska och engelska.