Gruvverksamhet

Full fart för teamet i Idaho

Endomines team håller en fortsättningsvis hög takt vid gruvprojekten i Elk City i Idaho, USA. Målet var att starta det första projektet, Friday-gruvan, under 2019 års första kvartal. Malmproduktionen i gruvan har dock redan startat i december 2018 och guldkoncentrat produktionen förväntas påbörjas i januari 2019. Teamet bakom den snabbt avancerade processen vid gruvan är

Idaho är ett attraktivt gruvområde igen

Idaho var en gång i tiden Nordamerikas mest betydande gruvregion. Allt tog fart under guldrushen för över 150 år sedan och området är än idag ett av världens viktigaste då det gäller utvinning av ädelmetaller. På grund av låga marknadspriser har guld- och silverproduktionen gått på sparlåga de senaste åren. Vid millennieskiftet var prisnivåerna väldigt