Endomines är ett flexibelt och modernt gruvbolag. Vi prospekterar aktivt efter guldreserver och bedriver gruvproduktion i Finland och USA. Vårt syfte är att öka Bolagets värde genom att utveckla våra tillgångar till ekonomiskt lönsamma gruvor i enlighet med hållbar praxis för all gruvverksamhet. Därtill strävar vi efter tillväxt genom fusioner, företagsköp och andra samarbetsarrangemang.

Endomines kontrollerar prospekteringsrättigheterna längs med hela den Karelska guldlinjen i Östra Finland samt gruvrättigheter på flera olika håll inom området, t.ex. i Pampalo där brytningen sker i en underjordisk gruva. I USA består vår verksamhet av fem guldprojekt i Idaho.

Moderbolaget Endomines AB, har sin hemvist i Sverige. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki.