Vi är stolta över att vara ett lokalt, modernt gruvbolag. Vi bedriver prospektering efter guldmalm och gruvverksamhet i Finland och USA. Vi tar hänsyn till verksamhetens konsekvenser för miljön och människorna. Därför ökar vi bolagets värde genom att utveckla fyndigheterna som vi äger till ekonomiskt lönsamma gruvor i enlighet med principerna för hållbar gruvverksamhet.

Vi har prospekteringstillstånd i ett område som täcker den karelska guldlinjen i Östra Finland och gruvtillstånd för flera objekt i detta område. Våra fyndigheter i USA ligger i Idaho och Montana.

Moderbolaget Endomines AB har sitt säte i Sverige, och dess aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsingfors (ENDOM).