Endomines är ett gruv- och prospekteringsbolag med primär fokus på guld. Bolaget driver en guldgruva i Pampalo och prospektering längs den karelska Guldlinjen i östra Finland och utvecklar gruvdrift i Idaho, USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv.  Endomines avser att förvärva fyndigheter
belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar
kan sättas i produktion.

Endomines kontrollerar prospekteringsrättigheterna längs med hela den Karelska guldlinjen i Östra Finland samt gruvrättigheter på flera olika håll inom området, t.ex. i Pampalo där brytningen sker i en underjordisk gruva. I USA består vår verksamhet av fem guldprojekt i Idaho.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).