Nyheter

12.11.2018
View to Endomines mining area in Idaho

Idaho är ett attraktivt gruvområde igen

Idaho var en gång i tiden Nordamerikas mest betydande gruvregion. Allt tog fart under guldrushen för över 150 år sedan och området är än idag ett av världens viktigaste då det gäller utvinning av ädelmetaller. På grund av låga marknadspriser har guld- och silverproduktionen gått på sparlåga de senaste åren. Vid millennieskiftet var prisnivåerna väldigt låga, men de senaste åren har de tagit fart igen och förtroendet och nyfikenheten för branschen växer. Det har visat sig att det i Idaho finns många mineraltillgångar som kan tas tillvara på ett modernt och hållbart sätt. Möjligheterna att använda utvinningsmetoder med ny teknik har ökat intresset för gruvindustrin i Idaho-regionen.

Endomines köpte fem guldprojekt i gruvområdena Orogrande och Warren nära Elk City, Idaho, i början av år 2018. Gruvorna Friday, Rescue, Kimberley, Buffalo Gulch och Deadwood sägs innehålla 500.000 uns guld, vilket gör prospekteringspotentialen i regionen betydande.

 

Highway 14 to Elk City

Även andra gruv- och prospekteringsföretag har investerat mycket i Idaho vilket bidrar till att återuppliva området och utveckla nya projekt där. En orsak till regionens tillväxt är det statliga stödet till gruvindustrin. Det märks främst genom tydlig lagstiftning och smidigare hantering av tillståndsprocesserna. Tydlig rättspraxis är också en förutsättning för att locka investerare. Den amerikanska staten har även stöttat geologiska undersökningar för nya prospekteringsprojekt. Ett flexibelt samarbete mellan myndigheter och en positiv politisk atmosfär är avgörande för de betydande investeringar som krävs för att bygga en gruva.

 

Endomines Idaho mine surroundings

Återupplivandet av gruvverksamheten syns tydligt i delstatens ekonomi, som nu vänder uppåt. Gruvdrift är en del av områdets DNA och de flesta människor är positivt inställda till verksamheten. De nya gruvprojekten skapar tillväxt och väcker optimism hos befolkningen i regionen.