Endomines – ett flexibelt och modernt gruvbolag

Endomines är ett gruv- och prospekteringsföretag med fokus på guld.

Endomines driver en guldgruva i Pampalo och prospektering längs den karelska Guldlinjen i östra Finland och utvecklar gruvdrift i Idaho, USA.