Endomines emission

Läs mer

 

Endomines är ett finländskt gruv- och prospekteringsföretag med fokus på guld

Huvudvikten i vår produktion ligger på Pampalo i Ilomants, och i vår prospektering prioriterar vi den karelska guldlinjen i Östra Finland. Vi utvecklar dessutom gruvverksamhet i Idaho och Montana i USA.

Vårt mål är att utveckla vår affärsverksamhet hållbart och att skapa långsiktigt värde. Vi vill bära vårt ansvar för både miljön och den lokala livskraften.

Guld som vi bryter används i smycken, tackor och elektronik. Guld som brutits i Finland kan spåras till dess ursprung, och produktionskedjan är transparent.

 

Information till  svenska aktieägare