Pääsisältöön
Pääsisältöön

Miksi sijoit­taa meihin?

Miljoonan unssin mahdollisuus

Karjalan kultalinjalla on toteutettu useita tutkimuksia, joissa korostuu alueen potentiaali kullantuotantoalueena. Geologian Tutkimuskeskuksen (GTK) vuonna 2015 toteuttaman tutkimuksen mukaan on “korkea, yli 50 prosentin todennäköisyys, että Karjalan kultalinjalla on yli miljoona unssia löytymätöntä kultaa”. Alueelta on saatu lupaavia kairaustuloksia, mitkä näyttävät kultamineralisaation jatkuvan nykyisten tasojen alapuolelle.

Vakaa kullan kysyntä ja korkea maailmanmarkkinahinta

Kullan kysyntä on tasaista, eikä muutu talouden horjuessa. Maailmanmarkkinahinta on ollut sen vaihtelevuudesta huolimatta jo pitkään noususuuntainen ja näin ollen kultakaivosyhtiöt hyötyvät kullan hinnan noususta.

Malminetsintä tukee kasvusuunnitelmia

Aktiivisella malminetsinnällä varmistamme liiketoimintamme laajentamisen, sekä toiminnan jatkumisen pitkälle tulevaisuuteen. Pampalon alueella on potentiaalisia esiintymiä, joita tutkimme kairausohjelmien avulla.

Vastuullisuus liiketoiminnan keskiössä

Tuotantoprosessimme on vastuullinen ja tavoitteenamme on olla ESG-asioissa johtavien kaivosyhtiöiden joukossa.

Brändipotentiaali vastuullisen kullan tuottajana

Koruteollisuuden kysynnässä on selkeä suuntaus vastuullisesti tuotettuun kultaan, läpinäkyvään tuotantoketjuun sekä raaka-aineen alkuperän jäljitettävyyteen. Vastuullisesti tuotetun raaka-aineen toimittajana tämä tulee tuomaan meille pitkällä aikavälillä merkittävää kilpailuetua.