Pääsisältöön
Pääsisältöön

Raport­ti malmi­net­sin­tä­tu­lok­sis­ta Korvi­lan­suol­la ja Kuitti­las­sa

Tulokset kesällä-syksyllä 2023 tehdyistä kairausohjelmista Korvilansuolla ja Kuittilassa, Karjalan Kultalinjalla. Korvilansuon kaikki analyysitulokset on nyt saatu ja Kuittilasta on saatu analyysitulokset 17 kairareiästä (2475 m). Kuittilasta 16 kairareiän (2597 m) analysointi on vielä kesken.

Pääkohdat Korvilansuo

  • Kairareikä KVS-66 lävisti 15,2 metriä pitoisuudella 3,4 g/t kultaa alkaen 18,6 metristä, sisältäen 1,1 metriä pitoisuudella 19,2 g/t kultaa alkaen 19,7 metristä ja 1,0 metriä pitoisuudella 15,4 g/t kultaa alkaen 32,0 metristä.
  • Kairareikä KVS-100 lävisti 3,8 metriä pitoisuudella 8,4 g/t kultaa alkaen 99,2 metristä, sisältäen 1,1 metriä pitoisuudella 20,0 g/t kultaa alkaen 100,9 metristä.
  • Vuonna 2023 valmistuneista 35 kairausreiästä 31 lävisti kultapitoisia vyöhykkeitä, joiden pitoisuudet ylittivät raportoinnissa käytetyn alemman cut-off pitoisuuden, 0,4 g/t kultaa. Tämä osoittaa, että kultamineralisoitunut vyöhyke alueella on laaja.

Kuittilan tutkimustulosten pääkohdat seitsemälletoista analysoidulle kairareiälle, joita kaikkiaan oli 33

  • Kairareikä KT-023 lävisti 5,2 metriä pitoisuudella 8,3 g/t kultaa ja 0,02 % molybdeeniä alkaen 134,9 metristä, sisältäen 1,0 metriä pitoisuudella 37,9 g/t kultaa ja 0,02 % molybdeeniä alkaen 135,7 metristä. Runsaasti näkyvää kultaa havaittu kairasydämessä.
  • Kairareikä KT-021 lävisti monimetallimineralisoituneen vyöhykkeen, sisältäen 4,4 metriä pitoisuudella 2,08 g/t kultaa, 84,75 g/t hopeaa, 0,01 % molybdeeniä, 0,67 % sinkkiä, 0,78 % lyijyä ja 0,06 % kuparia.
  • Kairareikä KT-016 lävisti 8,7 metriä pitoisuudella 2,3 g/t kultaa ja 0,02 % molybdeeniä, sisältäen 0,8 metriä pitoisuudella 14,6 g/t kultaa ja 0,01 % molybdeeniä. 

KT-007:n ja KT-015:n tulokset, jotka raportoitiin 24.7.2023 ja 13.9.2023

  • Kairareikä KT-007 lävisti 18,0 metriä pitoisuudella 5,0 g/t kultaa, 173,6 g/t hopeaa, 1,2 % lyijyä, 0,8 % sinkkiä, 0,1 % kuparia ja 0,02 % molybdeeniä 

sisältäen 4,3 metriä pitoisuudella 12,2 g/t kultaa, 413,4 g/t hopeaa, 3,2 % lyijyä, 2,1 % sinkkiä, 0,3 % kuparia ja 0,01 % molybdeeniä.

sisältäen 1,2 metriä pitoisuudella 19,8 g/t kultaa, 481,0 g/t hopeaa, 4,5 % lyijyä, 1,7 % sinkkiä, 0,2 % kuparia ja 0,02 % molybdeeniä.

  • Kairareikä KT-015 lävisti 9,75 metriä pitoisuudella 17,4 g/t kultaa ja 0,12 % molybdeeniä alkaen 84,95 metristä.

sisältäen 0,9 metriä pitoisuudella 157 g/t kultaa ja 0,05 % molybdeeniä alkaen 92,8 metristä.

  • Kairareikä KT-015 lävisti myös 3,9 metriä pitoisuudella 6,7 g/t kultaa ja 0,01 % molybdeeniä alkaen 38,8 metristä.

sisältäen 1,1 metriä pitoisuudella 19,7 g/t kultaa ja 0,01 % molybdeeniä alkaen 40,8 metristä.

100 % Kuittilan alueen kairarei’istä, jotka on analysoitu meneillään olevan malminetsintäprojektin aikana, sisälsi kultapitoisia vyöhykkeitä, joiden kultapitoisuus ylitti alemman cut-off pitoisuuden 0,4 g/t kultaa. Tämä osoittaa, että alueen kultamineralisoitunut vyöhyke on laaja.

Karjalan kultalinja

Karjalan kultalinja on 40 kilometrin mittainen kultaprospektiivinen osa Ilomantsin vihreäkivivyöhykettä, joka sijaitsee itäisessä Suomessa, noin 500 kilometriä koilliseen Helsingistä. Alueella on useita kultaesiintymiä, joista tunnetuin on Pampalo. Kaivos on tuottanut 190 0000 unssia kultaa 3.6 g/t keskimääräisellä pitoisuudella. Endomines hallinnoi 100 prosenttisesti malminetsintäoikeuksia Karjalan kultalinjan alueella, kattaen yli 100 neliökilometrin alueen.

Kairaustekniikka

Pintakairauksen toteutti KDC Oy, käyttäen WL66-putkia, jotka tuottavat kairasydäntä halkaisijaltaan 50,5 mm. Kairareikien sijainnit on mitattu kaivosmittauslaitteistolla. Kairareikien sivusuunta- ja kulmamuutokset on mitattu SPT GyroMaster –reikämittauslaitteella. Kaikki kairasydän on suunnattu SPT CoreMaster laitteella. 

Määritys- ja QA/QC-menettelyt

Kairasydämet on raportoitu Endominesin oman henkilökunnan toimesta. Kairasydämet on sahattu puoliksi ennen valmistelu- ja analysointityötä Palsatech Oy:n toimesta Kemissä. Näytteet on lähetetty CRS Laboratories Oy:n laboratorioon Kempeleelle valmistelutyötä (koodi PRP-926) varten ja sieltä edelleen MS Analytical laboratorioon Langleyhin Kanadaan, jossa näytteet analysoitiin metodilla FAS-111 (kulta) ja IMS-230 (monialkuaine). Yli 10 g/t kultaa sisältäneet näytteet uudelleen analysoitiin FAS-415-metodilla. 

Normaaleja QA/QC (laadunvarmistus ja laadunvalvonta) menetelmiä on käytetty kaikkien näytteiden kohdalla, sisältäen standardien, ”blankojen” ja duplikaattinäytteiden toimittamisen osana näytteenotto-ohjelmaa. Näytteiden valmistelutyö, turvallisuus ja kemialliset analyysit vastaavat tai ylittävät tämänhetkiset teollisuusstandardit ja JORC-koodin vaatimukset.

Pätevä henkilö

Tämän tiedotteet tekniset tiedot on valmistellut ja hyväksynyt FM Jani Rautio, Eurogeologi, jolla on Fennoscandian Association for Metals and Mining Professionals (FAMMP) standardien mukainen ”Qualified Person” status. Jani Rautio on Endominesin työntekijä ja omistaa 2 000 Endominesin osaketta.

Lisätietoja Korvilansuosta

Korvilansuon kairausohjelmaan kuului 35 timanttikairareikää, joiden yhteispituus oli 5 076,8 m. Neljän kairareiän (609,2 m) tulokset raportoitiin jo 22. toukokuuta 2023, ja tämä tiedote sisältää loput 31 kairareiän (4467,6 m) tulokset.

Kairareiällä KVS-66 testattiin tunnetun mineralisaation mahdollisia kaakkoislaajentumia. Kairareiällä KVS-100 testattiin geokemiallista kulta-anomaliaa pohjamoreeninäytteenotossa, noin 60 metriä esiintymän koillispuolella. Muut kairareiät kohdennettiin 1,5 km × 1 km:n alueelle Korvilansuon esiintymän kaakkoispuolelle. Alueella oli useita testaamattomia lupaavia kultapoikkeamia Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) 1990-luvulla suorittamassa historiallisessa pohjamoreeninäytteenotossa. Myös joissakin alueen historiallisissa kairarei’issä on mielenkiintoisia kultalävistyksiä, eikä niitä ole aiemmin seurattu.

Vuonna 2023 valmistuneista 35 kairausreiästä 31:ssä lävistettiin kultapitoisia vyöhykkeitä, joiden kultapitoisuus ylitti raportoinnissa käytetyn alemman cut-off pitoisuuden (0,4 g/t kultaa). Tämä osoittaa, että alueen kultamineralisoitunut vyöhyke on laaja, ja lisätutkimuksia suunnitellaan Korvilansuolta kaakkoon jatkuvaa rakennetta seuraten kohti Kuittilan kultaesiintymää, joka sijaitsee kolmen kilometrin päässä.

Kairaustietokanta on päivitetty, uusi varantoarvio on valmisteilla, ja se julkaistaan myöhemmin. Päivitettyyn arvioon sisällytetään vuoden 2023 kairausten lisäksi 3 900 metriä resurssinmäärityskairauksia vuosilta 2013–2015, jotka on tehty edellisen varantoarviopäivityksen (Outotec Oyj 2013) jälkeen.