Pääsisältöön
Pääsisältöön

Riikka Niemi  |  23.05.2023

Kulta sijoi­tus­koh­tee­na

Keskuspankkien hallussa on yli 35 000 tonnia kultaa, mikä on noin viidennes kaikesta koskaan louhitusta kullasta. Mutta miksi kulta on ollut niin tärkeä omaisuuserä niin pitkään?

Historia osoittaa, että kulta on ajaton sijoituskohde. Se on osoittautunut hyväksi varallisuuden säilyttäjäksi, ja sen korkea hinta ja ennätyksellinen kysyntä ovat varmistaneet, sen pitkällä aikavälillä tuottaneen paremmin kuin useimmat muut sijoituskohteet.

Moni sijoittaja on tietoinen kullan merkityksestä osana tasapainotettua sijoitussalkkua. Koska kultaa tuotetaan hyvin rajallisia määriä, sillä on jäännösarvoa, mitä muilla varoilla ja arvopapereilla ei ole. Se lieneekin syy siihen, miksi kultaa hallussaan pitävät sijoittajat luottavat siihen, että heidän sijoituksensa pitää arvonsa myös pahimpina aikoina. Useimmat taloustieteilijät ja markkina-asiantuntijat pitävätkin kultaa pitkän aikavälin salkun hajauttajana ja mahdollisena inflaatiosuojana.

Näyttääkin siltä, että monet sijoittajat siirtävät varojaan käteisen sijasta kultaan erityisesti korkean inflaation aikana, odottaessaan ostomahdollisuuksia osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoilla maailmantalouden palauduttua kasvusuuntaiseksi. Se osoittaa, että kulta tarjoaa hajautusta, ja on sijoittajille tunnettu salkun tasapainottaja, mikä tarjoaa turvaa talouden turbulennsilta. Kulta toimii tyypillisesti ”turvasatamana” kriisiaikoina, koska se ei yleensä heilu samalla tavalla kuin osakkeet ja joukkovelkakirjat, mikä voi auttaa vähentämään salkun kokonaisriskiä. 

”Tällä hetkel­lä keskus­pan­kit ja monen­kes­ki­set rahoi­tus­lai­tok­set pitävät hallus­saan lähes viides­o­saa maail­man maanpääl­li­ses­tä kulta­mää­räs­tä. ”

Kulta ei ole vain turvasatama talouskriisin aikana

Tällä hetkellä kullalle on selvästi kysyntää, siksi sijoittajienkaan ei pitäisi turvautua kultaan vain taloudellisten levottomuuksien aikana. Kullan markkinahintaa ohjaavat muutkin tekijät, kuten keskuspankkien ostot ja korumarkkinoiden kasvava kysyntä Intiassa ja Kiinassa. Kysynnän kasvaessa kulta voi siis olla hyödyllinen sijoitussalkun hajauttaja kaikkina aikoina, ei ainoastaan talouskriisien aikana.

Koska kultaan ei liity luotto- tai vastapuoliriskejä, se toimii luotettavana varantovarantona, mikä tekee siitä valtion joukkovelkakirjojen ohella yhden tärkeimmistä sijoituskohteista maailmanlaajuisesti.

On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että kultaan, kuten muihinkin omaisuuseriin sijoittaminen, ei ole riskitöntä, eikä se välttämättä aina tuota positiivista tuottoa. Kullan hintaan voivat vaikuttaa monet eri tekijät, kuten taloudelliset olosuhteet, poliittiset tapahtumat, lainsäädännön muutokset tai sijoittajien ajatukset ja mielipiteet.

Mitkä ovat kultaan sijoittamisen mahdolliset riskit?

Kultaan sijoittamiseen liittyy useita mahdollisia riskejä, kuten:

  • Hinnan volatiliteetti: kullan hinta voi olla epävakaa, ja se voi vaihdella merkittävästi lyhyiden ajanjaksojen aikana. Tämän vuoksi sen arvoa voi olla vaikea ennustaa ja se voi tehdä siitä riskialttiin sijoituksen.
  • Inflaatioriski: vaikka sijoittajat ostavat kultaa suojautuakseen inflaatiolta, ei ole mitään takeita siitä, että kullan hinta nousee inflaation mukana.
  • Poliittinen riski: Kullan hintaan voivat vaikuttaa poliittiset tapahtumat, kuten sodat ja muutokset hallituksen politiikassa tai lainsäädännössä.
  • Varastointi- ja vakuutuskustannukset: Jos omistat kultaa fyysisesti, se on varastoitava se turvallisesti ja vakuutettava se häviämisen tai vahingoittumisen varalta. Nämä kustannukset voivat lisätä sijoituksesi kokonaiskustannuksia.
  • Toimintakustannusten nousu: Jos omistat kullankaivosyhtiöiden osakkeita, kasvavat toimintakustannukset saattavat vaikuttaa yhtiön voittoihin ja taloudelliseen tulokseen.

On aina tarpeen harkita huolellisesti minkä tahansa sijoituksen riskejä, ennen päätöksen tekemistä.

Sijoittaminen kultaan pitämättä sitä fyysisesti hallussaan?

Kultaan sijoittamiseen ilman fyysistä hallussapitoa on useita vaihtoehtoja, mutta yleisimmät niistä ovat

  1. Kullankaivosyhtiöiden osakkeet
  2. Sijoitusrahastot tai pörssinoteeratut rahastot (ETF), jotka sijoittavat kultaan

Kulta on yhä yksi suosittu varallisuuden muoto

Vaikka sijoitusmaailma on muuttunut paljon vuosikymmenten aikana, syyt kultaisen arvometallin hallussapitoon eivät ole juurikaan muuttuneet. Syyt kullan merkitykseen tämän päivän taloudessa liittyvät edelleen siihen, että kulta on menestyksekkäästi säilyttänyt varallisuutta tuhansien sukupolvien ajan. Samaa ei kuitenkaan voida sano aesimerkiksi paperivaluutoista.