Pääsisältöön
Pääsisältöön

Kaivos­toi­min­ta Suomes­sa


Kaivostoiminnan merkitys 

Kaivostoiminta on yhteiskunnan kannalta tärkeää liiketoimintaa, sillä se tuottaa kallioperässä olevia mineraalirikasteita eli raaka-aineita teolliseen käyttöön. Teollisuudelle välttämättömän raaka-aineen tuottajana kaivostoiminta on näin ollen modernin elämänmuotomme mahdollistaja. 

Luomme toiminnallamme arvoa myös muuttamalla luonnonvaroja vauraudeksi joka sijoituskohteena kestää maailmanpolitiikan heilahtelut, ja jolla tuomme varallisuutta ja hyvinvointia Suomeen. Kulta sijoituskohteena ja varallisuuden lähteenä ei ole vuosisatojen saatossa menettänyt arvoaan. 

Kierrätys ja kiertotalous eivät yksinään riitä tyydyttämään teollisuuden raaka-aineiden kasvavaa tarvetta. Kaivosteollisuuden tuotteita hyödynnetään yhteiskunnan monella sektorilla esimerkiksi vedenpuhdistukseen, kosmeettisiin tuotteisiin, lämpöeristeisiin, koruteollisuuteen, lasin ja posliinin valmistukseen sekä päivittäin käyttämäämme elektroniikkaan.  

Kaivok­set ja ympäris­tö

 Kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia voi vähentää huomattavasti harjoittamalla vastuullista kaivostoimintaa. Hyvä suunnittelu kaivostoiminnan koko elinkaaren osalta on tässä avainasemassa. Suomessa kaivosteollisuuden toimintaa säätelee kaivoslain lisäksi lukuisat muut lait, kuten ympäristönsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä vesilaki.

Lue lisää ympäristövaikutuksista

Kaivos­toi­min­nan hyödyt

Kaivostoiminnan hyödyt ulottuvat koko yhteiskuntaan – eikä pelkästään sen tuottamien mineraalien takia. Kaivosteollisuudella on tärkeä työllistävä vaikutus ja Suomessa kaivosteollisuutta harjoitetaan usein harvemmin asutuilla alueilla. Kaivokset luovat paikkakunnille työpaikkoja ja teollisuutta.  Kaivotoiminta takaa myös huoltovarmuuden kriisitilanteissa. Suomessa on mahdollista tuottaa kaikkia huoltovarmuuden kannalta kriittisiä metalleja omavaraisesti. 

Lue lisää

Tutkimus- ja kehityshankkeet edistävät vastuullista liiketoimintaa

Kaivosalalla kehitetään jatkuvasti ympäristöä säästäviä prosesseja, jotka parantavat veden- ja maankäyttöä. Keskeisinä tutkimus- ja innovaatiokumppaneina hankkeissa toimii VTT sekä Suomen ympäristökeskus SYKE. Tutkimusta tehdään laaja-alaisesti myös esimerkiksi luonnontieteiden, geologian ja insinööritieteiden aloilla niin yliopistoissa ja korkeakouluissa kuin yrityksissä sekä tutkimuslaitoksissa.  

Kehityshankkeiden tavoitteena on vähentää kaivoksen vedenkulutusta ja rikastushiekkajätettä kierrättämällä prosessivesiä ja hyödyntämällä kiinteä mineraalipitoinen jäte. Uusia menetelmiä maankäytön parempaan suunnitteluun on jo kehitetty, ja kaivosten elinkaaren hallintaan liittyen kehitetään biohiilipohjaisia menetelmiä kaivannaisjätealueiden sulkemiseen. Biohiili hyvänä peittomateriaalina sitoo kaivannaisjätealueen pinnan ja edistää alueen vihertymistä, mikä mahdollistaa kaivosalueen käytön kaivostoiminnan loputtua esimerkiksi ulkoilu- ja virkistysalueena.