28.12.2018

Malmproduktionen vid Endomines Friday guldgruva i Idaho, USA, har påbörjats

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 28.12.2018 kl. 07:00 CET

Malmproduktionen vid Endomines Friday guldgruva i Idaho, USA, har påbörjats i december som planerat. Datumet då detta meddelande tillkännages har ca. 700 ton guldmalm producerats och levererats till anrikningsverket.

De sista leveranserna och installationerna av utrustningen vid anrikningsverket pågår som bäst och den initiala produktionen av guldkoncenrat förväntas påbörjas i slutet av januari. Avfallsområdet som är beläget bredvid anrikningsverket slutfördes redan i början på december. Uppstart av gruvan och guldkoncentrat produktionen planeras äga rum under det första kvartalet av 2019.

Projektet vid Friday gruvan startade i mars 2018 direkt efter att tillgången anskaffats. Projektet har sedan dess fortlöpt väl och nådde nyckelmilstolpen för malmproduktion i god tid före det ursprunliga målet som var i slutet av februari 2019.

“Jag kan stolt konstatera att malmproduktionen vid vår Friday guldgruva i Idaho, USA, har påbörjats. Gruvprojektet har framskridit med exceptionell fart och nådde målet för malmproduktion i god tid före den ursprungliga tidtabellen”, säger Endomines VD Saila Miettinen-Lähde.

 
Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2018 kl. 07:00 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen.
Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).