26.11.2018

Endomines finansiella kalender för år 2019 Ändring av praksis för den finansiella rapporteringen

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 26.11.2018 kl. 08:00 CET

Endomines AB (publ) offentliggör sin finansiella kalender för år 2019. Från 1 januari 2019 publicerar Endomines affärsöversikter för de första och tredje kvartalen. Halvårsrapport och bokslutskommunike’ kommer fortsättningsvis publiceras som finansialla rapporter med fullständiga finansiella bilagor.

Endomines finansiella kalender för år 2019 är följande:

Bokslutskommuniké 2018 14 februari 2019
Affärsöversikt Q1-2019 8 maj 2019
Halvårsrapport H1-2019 16 augusti 2019
Affärsöversikt Q3-2019 7 november 2019

Årsstämman planeras att hållas torsdagen den 9 maj 2019. Kallelse till årsstämman kommer att skickas ut av Endomines styrelse vid ett senare skede.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2018 kl. 08:00 CET.

 
Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen.
Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).