In English In Swedish In Finnish
STÖRSTA ÄGARE / (LARGEST SHAREHOLDERS)
(källa / (source): Euroclear Sweden)
2018-03-31
  Antal aktier
(No of shares)
%Landkod
(Land code)
1 EUROCLEAR FINLAND (handlas vid / traded at Nasdaq Helsinki) 8 557 707 24,35 FI
2 HANDELSBANKEN FINLAND STANDARD CLIENT A/C 7 558 212 21,50 FI
3 NORDEA BANK AB(PUBL), NORDEA BANK FINLAND ABP 4 868 955 13,85 FI
4 JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY 3 688 960 10,50 FI
5 ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY 936 815 2,67 FI
6 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 782 520 2,23 SE
7 AKTIA BANK ABP 780 000 2,22 FI
8 LAGO KAPITAL OY 750 273 2,13 FI
9 HANDELS & INDUSTRI AB UNIVERSAL 680 150 1,94 SE
10 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY 396 000 1,13 LU
11 WIP HAKKAPELIITAT SIJOITUSRAHAS 360 000 1,02 FI
12 ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 327 815 0,93 SE
13 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 323 764 0,92 SE
14 OY Q & A CONSULTING AB 300 003 0,85 FI
15 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 150 000 0,43 SE
16 VON KANTZOW, NADESCHDA MARIA CHRI 121 863 0,35 SE
17 HANDELSBANKEN SVERIGEFOND INDE, X 108 852 0,31 SE
18 ERIKSSON, MATS 81 479 0,23 SE
19 BÉEN, HENRIK OLOF 80 732 0,23 SE
20 NORDEA BANK AB (PUBL) 75 048 0,21 SE
21 BOBERG, CARL-MAGNUS 72 513 0,21 SE
22 VON KANTZOW, GUSTAF 61 863 0,18 SE
23 ABDULHADI, NAZIH IBRAHIM 60 000 0,17 SE
24 VON KANTZOW, MARIA CHRISTINA WIVA 60 000 0,17 SE
25 BILLSMON, SONNY 57 284 0,16 SE
  DELSUMMA (SUBTOTAL) 31 240 808 88,88  
  ÖVRIGA AKTIEÄGARE / (OTHER SHAREHOLDERS) 3 906 977 11,12  
  TOTALT ANTAL AKTIER (TOTAL NO OF SHARES) 35 147 785 100,00  
         
  AKTIER PER LANDKOD / (SHARES PER COUNTRY CODE)      
  FI 28 462 822 80,98  
  SE 6 164 744 17,54  
  Övriga (Other) 520 219 1,48  
    35 147 785 100,00  
  Aktieägare registrerade i utlandet kan inte särskiljas vad avser direktägda och förvaltarregistrerade aktier. Endomines har inga direktregistrerade aktieägare med innehav överstigande 10%.
 
 
  Shareholders registered abroad cannot be broken down in terms of directly held and nominee registered shares. Endomines has no direct registered shareholder with holdings exceeding 10%.