In English In Swedish In Finnish

Endomines presenterar vinnarna i blockletartävlingen

09.12.2015

Endomines har nöjet att presentera vinnarna i guldtävlingen ”Kultakisa-Guldkampen” en blockletartävling för amatörgeologer. Blockletartävling för amatörgeologer arrangerades i samarbete med Geologiska forskningscentralen (GTK) i Finland. Tävlingen ägde rum under sommarmånaderna 2015. Omkring 70 block- och berggrundsprover har mottagits under tävlingen. De flesta tävlingsbidragen var mycket intressanta och några av dem gav fina resultat efter ytterligare laboratorieanalyser.

Vinnarna i tävlingen kommer att belönas vid Pampalogruvan onsdagen den 9 december 2015. De vinnande proverna kommer alla från tidigare okända prospekteringsmål och bekräftar de stora möjligheterna till prospektering längs Karelska Guldlinjen och närliggande områden.

Första pris om 1 500 EUR går till Juha Turpeinen med ett blockprov innehållande 1,15 g/t guld, andra pris om 1 000 EUR går till Tuomo Ikonen med ett blockprov innehållande 21,4 % koppar och tredje pris om 500 EUR går till Seppo Perkkiö och Arvi Hirvonen med ett berggrundsprov innehållande 2,8 % zink. Ett pris om 100 EUR kommer att ges till Lasse Salminen då han bidragit med flertalet intressanta prover till tävlingen.

Baserat på prover har en reservationsansökan för undersökningstillstånd inlämnats för skydd för mineralrättigheterna i vissa områden.

”Vi är väldigt belåtna med utfallet i blockletartävlingen för amatörgeologer. Trots en 30-årig historik av prospektering i området får vi fortfarande in prover från tidigare okända prospekteringsmål”, kommenterar Markus Ekberg, VD i Endomines.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.