In English In Swedish In Finnish

Endomines Pampalo guldgruva erhåller förnyat miljötillstånd

27.04.2015

Endomines har nöjet att meddela att dess flaggskepp, Pampalo guldgruva har erhållit ett förnyat miljötillstånd.

Tillståndet har beviljats i princip i enlighet med Bolagets ansökan med några justeringar och specificeringar av myndigheten.

De viktigaste villkoren i det nyligen erhållna tillståndet är följande:

  • Sandmagasinets kapacitet kan ökas så att anrikning av malm och anrikningssand från andra fyndigheter utmed den Karelska guldlinjen möjliggörs
  • Anrikningskapaciteten i Pampalo kan ökas till 450 000 ton/år
  • Tillståndet är giltigt tillsvidare och Bolaget kan genomföra förändringarna oberoende av en eventuell överklagandeprocess

Markus Ekberg, VD i Endomines kommenterar: “Vi är mycket glada över att tillståndsbeslutet nu har erhållits i princip i enlighet med vår ansökan med bara några justeringar. Detta ser vi som en klar indikation på att verksamheten vid Pampalo guldgruva drivs på ett miljömässigt hållbart sätt och att detta erkänns av myndigheterna. Vårt åtagande om nolltolerans även avseende miljöpåverkan genererar resultat.”

De miljörelaterade garantidepositionerna ökar med 20 000 euro vid byggstarten och med 300 000 euro innan ibruktagandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50

eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com


Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2015 kl. 11:00 svensk tid.


Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro och Bolaget planerar nu för start av drift vid guldfyndigheten Hosko. Malmen från Hosko kommer, liksom malmen från Rämepuro, att anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.