In English In Swedish In Finnish

Endomines gör sin geologiska databas tillgänglig för "Karelian Gold Rush 2015” – En global prospekteringstävling

02.03.2015

Endomines har nöjet att bjuda in geovetare och andra yrkesverksamma att delta i "Karelian Gold Rush 2015" – En global prospekteringstävling. Bolaget kommer att publicera alla relevanta geologiska data från ”Karelska Guldlinjen" - ett 40 km långt guldpotentiellt arkeiskt grönstensbälte som ligger i östra Finland och som helt kontrolleras av Bolaget. Endomines utmanar gruvvärlden till ett innovativt och ett ”out-of-box” tänkande för att hitta nya idéer till prospekteringsmål och -modeller. Över 30 år av prospekteringsaktiviteter har resulterat i de guldfyndigheter som nu är i produktion och i talrika mineraliseringar längs "Karelska Guldlinjen". Regionen är fortfarande underprospekterad och har stor potential!

Utmaningen kommer att öppnas vid FEM 2015 genom publicering av data. Vinnarna kommer att tillkännages vid PDAC 2016 Nordic Mining Day. Förhandsregistrering till utmaningen öppnar den 1 september 2015.

Bidragen kommer att bedömas av en internationell jury bestående av oberoende och erfarna yrkesutövare inom geovetenskap. De bästa prospekteringsförslagen kommer att belönas med kontanta prispengar: första pris är 40 000 €, andra pris 20 000 €, tredje pris 10 000 € och fjärde till åttonde pris 2 000 €.

"Vi är mycket entusiastiska över den här tävlingen. Vi har noggrant övervägt denna idé under en tid och nu har vi bestämt oss för att gå vidare. Baserat på den historiska prospekteringen vet vi att vi har ett högst intressant område längs Karelska Guldlinjen och välkomnar geovetare från hela världen att lämna nya, innovativa och till och med vilda idéer till nya prospekteringsmål", kommenterar Markus Ekberg, VD för Bolaget.

Mer information, uppdateringar, nyhetsbrev och registrering kommer att vara tillgängligt på hemsidan för ”Karelian Gold Rush 2015”.

Håll ögonen öppna och gå med i guldrushen på goldrush.endomines.com!

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
Verkställande Direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50

eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro och Bolaget planerar för start av drift vid guldfyndigheten Hosko. Malmen från satellitgruvor kommer att anrikas i det centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på NASDAQ Stockholm: (ENDO) och på NASDAQ Helsinki: (ENDOM). Bolagets likviditetsgarant i både Stockholm och Helsingfors är Erik Penser Bankaktiebolag.

________________________________________________________________________________________________

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2015 kl. 08:45 svensk tid.