In English In Swedish In Finnish

Likviditetsgaranti för Endomines AB:s aktie vid Nasdaq Helsinki

12.01.2015

Endomines AB och Erik Penser Bankaktiebolag har upprättat et avtal om market making i enlighet med de krav som Nasdaq Helsinki ställer för likviditetsgaranti.

Enligt avtalet förbinder sig Erik Penser Bankaktiebolag att ställa köp- och säljkurser i Endomines aktie som handlas vid NASDAQ Helsinki med upp till 4 procents prisskillnad mellan köp- och säljkurs beräknat på köpkursen. Köp- och säljkurserna som ställs av likviditetsgaranten bör uppgå till ett antal aktier motsvarande ett värde om 4 000 euro.

Erik Penser Bankaktiebolag ska ställa köp- och säljkurser i Endomines aktie i handelssystemet för NASDAQ Helsinki under varje handelsdag under minst 85 procent av tiden för kontinuerlig handel och stängningsauktion för aktien.

Likviditetsgarantin enligt market-making avtalet påbörjas den 14 januari, 2015. Avtalet gäller initialt i sex månader och därefter månadsvis med en månads uppsägningstid.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50
eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari 2015 kl. 13:00 svensk tid.

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro och Bolaget planerar nu för start av drift vid guldfyndigheten Hosko. Malmen från Hosko kommer, liksom malmen från Rämepuro, att anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på NASDAQ Stockholm: (ENDO) och på NASDAQ Helsinki: (ENDOM). Pareto Securities AB är bolagets likviditetsgarant i Stockholm.