In English In Swedish In Finnish

Endomines AB tidigarelÀgger publiceringen av delÄrsrapporten januari-september 2014 till den 28 oktober 2014

30.09.2014

Styrelsen för Endomines AB (publ) har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av den tredje delårsrapporten för perioden januari-september 2014 till den 28 oktober 2014.

Anledningen till detta beslut är att Bolagets aktieägare idag kallats till extra stämma för att godkänna styrelsen beslut om nyemission. Extra stämman är kallad till den 30 oktober 2014.

Styrelsen

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2014 kl.09:00 svensk tid.

Om Endomines AB
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro och Bolaget planerar nu för start av drift vid guldfyndigheten Hosko. Malmen från Hosko kommer, liksom malmen från Rämepuro, att anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm: (ENDO) och på NASDAQ OMX Helsinki: (ENDOM). Pareto Securities AB är bolagets likviditetsgarant i Stockholm.