In English In Swedish In Finnish

Endomines guldproduktion under andra kvartalet 2014

07.07.2014

Endomines AB rapporterar produktionsresultaten för andra kvartalet 2014 (som slutade den 30 juni) från verksamheten i Pampalo i östra Finland. Guldproduktionen under andra kvartalet uppgick till 195,7 kg vilket motsvarar 6 292 oz.

Pampalo Q2/2014 produktionsresultat[1]:

Nyckeltal för produktion per kvartal Q1-2013 Q2-2013 Q3-2013 Q4-2013 Q1-2014 Q2-2014
Anrikad malm (ton) 58 856 80 939 93 460 96 328 107 866 104 688
Ingående guldhalt (g/t) 3,5 2,3 3,0 2,6 2,0 2,3
Guldutbyte i verket (%) 88,4 86,7 82,6 82,8 81,6 80,3
Kapacitetsutnyttjandetimmar (%) 88,8 92,7 92,7 87,5 94,6 95,7
Guldproduktion (kg) 180,4 168,1 228,5 213,0 176,0 195,7
Guldproduktion (oz) 5 800 5 405 7 346 6 848 5 659 6 292
Skadefrekvens LTIFR (rullande 12 månader)[2] 9 0 8 8 11 16

   
Det anrikade malmtonnaget översteg för andra gången 100 000 ton under ett kvartal, vilket återigen visar att anrikningsverket har en hög teknisk kvalitet. Kapacitetsutnyttjandegraden i anrikningsverket var god och uppgick till 95,7 %.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50

eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Om Endomines AB
Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm: [ENDO] och på NASDAQ OMX Helsinki: [ENDOM]. Pareto Öhman AB är bolagets likviditetsgarant i Stockholm.

Denna rapport innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli 2014 kl.08:45 svensk tid.


[1] Produktionsuppgifterna för Q2/2014 baserar sig delvis på egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade.

[2] LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer.