Pääsisältöön
Pääsisältöön

Kullan markki­na­kat­saus kesäkuu 2024:

19.06.2024

Monimut­kai­nen geopo­liit­ti­nen tilan­ne pakot­taa keskus­pan­kit keskit­ty­mään kulta­va­ran­to­jen­sa hallin­taan

Keskuspankkien viimeisimmän 2024 Central Bank Gold Reserves Survey -selvityksen mukaan yhä monimutkaisempi geopoliittinen ja taloudellinen ympäristö tekee kultavarantojen hallinnasta tärkeämpää kuin koskaan. Vuonna 2023 keskuspankit lisäsivät 1 037 tonnia kultaa – toiseksi suurin vuosittainen hankintamäärä historiassa – vuoden 2022 historiallisen 1 082 tonnin jälkeen.

Keskuspankkien kultaomistusten odotetaan kasvavan tai ainakin pysyvän ennallaan seuraavien 12 kuukauden aikana. Kahdeksan keskuspankkia kasvatti kultavarantojaan vähintään tonnilla huhtikuussa. Turkin keskuspankki oli suurin ostaja, sillä se kasvatti varantojaan 8 tonnilla. Pankin ostot ovat jatkuneet 11 peräkkäisenä kuukautena, ja sen netto-ostot vuoden alusta ovat nyt yhteensä 38 tonnia, mikä nostaa sen virallisten kultaomistusten kokonaismäärän 578 tonniin. World Gold Councilin mukaan Kazakstanin keskuspankki (6t), Reserve Bank of India (6t), National Bank of Poland (5t), Monetary Authority of Singapore (4t), Venäjän keskuspankki (3t) ja Czech National Bank (2t) olivat muita suuria ostajia tässä kuussa, kun taas People’s Bank of China ilmoitti kullanostojensa hidastuneen merkittävästi. Pankki ilmoitti, että sen kultavarannot kasvoivat huhtikuussa vajaat 2tonnia, 2 264 tonniin.

Näiden ennätyslukujen perusteella kulta on edelleen keskuspankkien varanto-omaisuus. Vuoden 2024 keskuspankkien kultavarantoja koskevan CBGR-tutkimuksen (Central Bank Gold Reserves) mukaan, joka toteutettiin 19. helmikuuta ja 30. huhtikuuta 2024 välisenä aikana, 29 prosenttia vastanneista keskuspankeista aikoo kasvattaa kultavarantojaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Suunniteltujen ostojen taustalla ovat pääasiassa rahoitusmarkkinoiden huolenaiheet, kuten lisääntyneet kriisiriskit ja inflaation nousun uhka.

Katse loppuvuoteen

Vaikka harkkojen ja kolikoiden myynti on viime aikoina hieman hidastunut lisääntyneiden geopoliittisten riskien vuoksi sekä siksi, että kulta on ollut vahvasti tuottava omaisuuserä, sen odotetaan edelleen houkuttelevan sijoittajia.

Kulta jatkoi kasvuaan toukokuussa, vaikkakin viime kuukausia vähäisemmällä nousulla. Sekä LBMA Gold Price AM -markkinahinta Yhdysvaltain dollareissa että SHAUPM-markkinahinta Kiinan kansantasavallassa nousivat viime kuussa 1 %. Dollarin heikkeneminen, alhaisemmat tuotot ja kulta-ETF-kysynnän lisääntyminen johtivat kullan vahvistumiseen kuukauden aikana.

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla LBMA Gold Price AM -markkinahinta laski 2 %, mikä johtui keskuspankkien ostojen hidastumisesta ja sijoittajien muuttuneista odotuksista Yhdysvaltain keskuspankin tulevia koronlaskuja kohtaan. Samaan aikaan RMB:nä ilmoitettu SHAUPM-hinta nousi 1 % paikallisen valuutan heikentyessä.

Optimismi kullan tulevaa roolia kohtaan maailman varannoissa kasvaa edelleen, sillä kullan rooli pitkän aikavälin arvosäilyttäjänä on keskuspankkien eniten arvostama syy pitää kultaa, ja toiseksi eniten arvostetaan kullan suorituskykyä kriisiaikoina. On mielenkiintoista nähdä, miten markkinat kehittyvät vuoden jälkipuoliskolla.

Lähde: World Gold Council